kvinnor skrattar, målar, renoverar, stege
iStock

Hyresvärdar i Sverige

I Sverige finns nästan fem miljoner bostäder, varav nästan 40 procent är hyresrätter (Boverket 2018) Hyresgästföreningen förhandlar hyran för ungefär 90 procent av totalt ca 2 miljoner hyresrätter. Lägenheterna finns i 300 kommunala bostadsbolag och 45 000 privata hyresfastigheter.

När du är på jakt efter en ny lägenhet kan det vara en god idé att kolla upp privata hyresvärdar i din kommun. Detta kan du göra antingen genom att googla eller kontakta kommunen där du bor för att höra om det finns någon bostadsförmedling som kan hjälpa dig. Hör sedan av dig till hyresvärdarna där du presenterar dig och berättar om din bostadssituation.

Här hittar du ett register på hyresvärdar i Sverige, det är dock inte alla hyresvärdar som finns, utan vi kommer att fylla på. 

Öresundsbron Malmö
Adobe Stock

Akelius

Med nära 25 000 hyrerätter är Akelius en av Sveriges största privata hyresvärdar. *Bolaget har nyligen aviserat i media att man planerar att sälja sina hyresfastigheter i Sverige.

 Språrvagn i Göteborg
Adobe Stock

Balder

Balder är en privat hyresvärd som äger ca 13 000 lägenheter fördelat över ett trettiotal svenska orter. Bolaget äger och förvaltar bostäder även i flera nordiska länder.

Barnvagn, mamma och  barn med slöja promenerar i Borås

Bostäder Borås

Bostäder Borås är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Borås stad. Bolaget äger och förvaltar över 6500 lägenheter i Borås kommun. Lägenheterna förmedlas efter kötid via bolagets hemsida.

Barbrovägen 4 Botkyrka
Botkyrkabyggen, Creative Commons

Botkyrkabyggen

Botkyrkabyggen är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs och drivs av Botkyrka kommun, som gränsar till Stockholm. Botkyrkabyggen är det största bostadsbolaget i Botkyrka, de äger och förvaltar nära 11 000 hyresrätter.

CA Fastigheter
CA Fastigheter

CA Fastigheter

CA Fastigheter är ett privat fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar hyresrätter och kommersiella fastigheter i Malmö, Växjö, Borås, Jönköping, Stockholm och Kalmar samt i Tyskland, Estland och Ryssland. Ungefär hälften av beståndet utgörs av bostäder – totalt 3600 lägenheter.

 

 

barn leker utanför Einar Matttsons fastighet
Einar Mattson

Einar Mattsson

Einar Mattsson är en privat hyrervärd som äger och förvaltar hyresrätter i Stockholm och Sundbyberg. Einar Mattssons hyresrätter förmedlas via Stockholms bostadsförmedling samt på Einar Mattssons hemsida enligt kötidsprincip. 

 

Sundbyberg
Jan Backman

Förvaltaren

Förvaltaren är en allmännyttig hyresvärd som ägs av Sundbybergs stad. Bolaget förvaltar över 6600 lägenheter vilket gör dem till en av de största hyrevärdarna i Storstockholm. Lägenheterna förmedlas efter kötid via Förvaltarens hemsida.

Uteplats med stenläggning och buskar
Per-Arne Rosenqvist

Ikano Bostad

Ikano Bostad startades av Ingvar Kamprad som även startade IKEA.  Bolaget äger och förvaltar hyresrätter i Malmö Stockholm och Västerås. Ikano bostads hyresrätter förmedlas efter köpoäng via sajten HomeQ 

På bilden ser man en brun soffa och vinylskivor
Hannah Busing/Unsplash

Haninge Bostäder

Haninge Bostäder är en allmännyttig kommunal hyresvärd som ägs av Haninge kommun. Bolaget äger och förvaltar nästan 2400 hyresrätter. Lediga lägenheter läggs ut på Haninge Bostäders hemsida och förmedlas utifrån kötid.

Gul husfasad
Devon Owens/Unsplash

Heimstaden

Heimstaden är privatägt fastighetsbolag som äger och förvaltar hyresrätter på ett 30-tal svenska orter. Bolaget bedriver även verksamhet i andra europeiska länder. Heimstaden tillämpar ingen strikt kötidsprincip men i sin uthyrningspolicy skriver man däremot att registreringdatumet är vägledande vid beslut om vilka sökanden som får erbjudande om ett hyreskontrakt. 

Grönkullagård Helsingborgshem
Helsingborgshem

Helsingborgshem

Helsingborgshem är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Helsingborgs stad. Helsingborgshem förvaltar över 11 600 hyresrätter. Helsingborgshems lägenheter förmedlas efter kötid. Söker lägenhet gör du på Helsingborgshems hemsida. 


Bilden visar detaljer ur vardagsrum
Jade Stephens/Unsplash

Hembla

Hembla är ett privat fastighetsbolag med fastigheter i 18 städer i mellersta Sverige. Hemblas lägenheter förmedlas inte efter kötid, däremot uppger man på sin hemsida att man eftersträvar en blandad hyressammansättning. Söker längenhet hos hemla gör du på Hemblas hemsida.

Husrad
Mostphotos

HSB

HSB är en kooperativ bostadsrörelse som började år 1923 och finns i hela landet. Kooopertivet äger och förvaltar 25 000 hyresrätter och 340 000 bostadsrättslägenheter. För att söka lägenhet behöver du vara medlem och bospara i HSB. Som medlem kan du samla poäng och söka lediga lägenheter. Lägenheterna förmedlas efter kötidspoäng på HSB:s hemsida.

järfälla flygbild
istock

Järfälla hus

Järfälla hus är ett allmännyttigt bolag som ägs av Järfälla kommun. Bolaget förvaltar 5 700 lägenheter. Järfällahems lägenheter förmedlar efter kötid via järfälla hus hemsida. Från att du fyllt 16 år kan du söka lägenhet hos Järfällahus. Du behöver också vara bosatt i Järfälla kommun.  

Bilden visar detaljer i ett sovrum
Justin Schuler/Unsplash

Landskronahem

Landskronahem är det ledande bostadsbolaget i Landskrona. Bolaget ägs helt av Landskrona stad och har visionen att skapa trygga, miljövänliga boenden som är tillgängliga för alla. 

En barnhand tar en jordgubbe från ett fat
Kelly Sikkema/Unsplash

Lundbergs Fastigheter

Lundbergs Fastigheter är en av Sveriges största privata fastighetsägare som startades år 1944. Bolaget äger, utvecklar och förvaltar bostadshus med visionen att kunna ge människor möjligheten till ett bättre liv.

Tre par skor på en dörrmatta
Lisa Fotios/Pexels

M2 gruppen

M2 gruppen började sin resa år 1996 och har sedan dess ägt, förvaltat och utvecklat fastigheter i Sverige. De strävar efter att vara långsiktiga ägare som ger maximal kundnytta åt alla sina hyresgäster. Här bor du i attraktiva och trygga lägenheter som passar genom hela livet.  

Mölndalsbostäder
Foto: Mölndalsbostäder

Mölndalsbostäder

Mölndalsbostäder är ett bostadsbolag som verkar för allmännyttan och förser Mölndal med attraktiva bostäder. Företaget grundades 1947 och har sedan dess byggt och förvaltat mängder av hyresrätter. Mölndalsbostäder har som mål att alla som bor hos dem ska känna ekonomisk trygghet och delaktighet.

Kvällsbild på Jönköping
Jonathan Petersson/Unsplash

Riksbyggen

Riksbyggen är bostadsbolaget som vill skapa rum för hela livet. De startade sin resa år 1940 och har sedan dess blivit en av Sveriges största fastighetsförvaltare för bostads- och hyresrätter. De är ett kooperativt företag som jobbar med långsiktighet, trygghet, samverkan och nytänkande. Här bor du i moderna och attraktiva lägenheter där du kan stanna länge framöver. 

Uteplats med stenläggning och buskar
Per-Arne Rosenqvist

SBB

SBB som står för Samhällsbyggnadsbolaget utvecklar, äger och förvaltar fastigheter i Norden med Sverige som sitt primära fokus. Bolaget har stor erfarenhet av fastighetsutveckling och arbetar aktivt för att förbättra det befintliga fastighetsbeståndet. Hos SBB erbjuds en mängd olika hyreslägenheter för såväl unga som gamla. Här bor du alltid i attraktiva och trygga bostäder där du kan stanna länge framöver. 

SKB

SKB

SKB står för Stockholms Kooperativa Bostadsförening och är bostadsbolaget som bygger, förvaltar och hyr ut lägenheter i Stockholm. De är en av de största privata hyresaktörerna i Stockholm och erbjuder attraktiva boenden där du ska kunna stanna länge framöver. Verksamheten som SKB bedriver är så kallad not-for-profit vilket innebär att överskottet återinvesteras och går tillbaka till deras medlemmar. 

 

Bild med vy över Malmö
Pontus Ohlsson/Unsplash

Skandia Fastigheter

Skandia Fastigheter är det svenska bolaget som äger, utvecklar och förvaltar fastigheter, framförallt i våra tre största städer Stockholm, Göteborg och Malmö. Deras vision är att skapa rum som är utformade för samvaro där alla ska känna sig hemma. Bostäderna ska ligga i bra städer som är inspirerande och levande med ”Rum för fler” som är ett motto de jobbar efter. Hos Skandia Fastigheter bor du i attraktiva och trygga bostäder som är utformade med stor passion.

Höstbild från Södra Ryd, Skövde
Nils-Olof Larsson

Skövdebostäder

Skövdebostäder verkar för allmännyttan och är den största hyresvärden av bostäder i Skövde. De ägs av Skövde kommun och arbetar aktivt med frågor som rör miljö, framtid och utveckling. Bolaget tror på det goda boendet och att deras hyresgäster ska ha stort inflytande på alla nivåer.

Sollentuna
Jan Backman

Sollentunahem

Sollentunahem arbetar utifrån visionen att alla boende ska få prisvärda hem i välskötta fastigheter som ligger i säkra bostadsområden. De säger själva att de vill göra var dag bättre för sina hyresgäster.

hyreshus med gård
Mikael Malmborg

Stena Fastigheter

Stena Fastigheter bildades som ett familjeföretag år 1981 och har sedan dess växt till att bli ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Stena Fastigheter finns i flera städer i Sverige och hyr ut både lägenheter och företagslokaler.

bromma
Jan Backman

Stockholmshem

Stockholmshem grundades år 1937 och är nu ett av Stockholms största bostadsbolag. De har sedan starten byggt och utvecklat bostadskvarter för stockholmare och haft en väsentlig roll i huvudstadens utbyggnad och framväxt.

Hyreshus, balkonger, grodperspektiv, hyreshus, hyresgäster, balkonger, Hyresgästföreningen
Enkätfabriken

Svenska Bostadsfonden

Svenska Bostadsfonden som också benämns SBF Bostad är ett privat fastighetsbolag som bildades år 2003. De förvaltar, äger och utvecklar bostäder i hela Sverige med fokus på små och medelstora städer. Här ska alla hyresgäster kunna trivas för att skapa en långsiktig och hållbar fastighetsmarknad. Svenska Bostadsfonden erbjuder hyresrätter genom hela livet – för såväl barnfamiljer som pensionärer. 

 

Bild av låga lägenhetshus
Jonathan Pettersson/Unsplash

Svenska Bostäder

Svenska Bostäder har som främsta uppgift att ge dig som hyresgäst ett hem där du är trygg och vill stanna kvar. Bolaget grundades år 1944 och ägs av Stockholms stad. Svenska Bostäder är idag ett av Sveriges största bostadsbolag.

Mötesplats
Hyresgästföreningen

Telge Bostäder

Telge Bostäder bildades 1948 och ingår i moderbolaget Telge AB som i sin helhet ägs av Södertälje kommun. Deras vision är att genom förvaltning och förädling skapa ett varierat utbud av bra bostäder till Södertäljebor.

Bild av spårvagnsspår
Natalia Y/Unsplash

Rikshem

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag som erbjuder attraktiva boenden genom hela livet. Bolaget bildades år 2010 och har sedan dess haft en stark tillväxtkurva och gjort många investeringar genom att bygga nya bostäder och samhällsfastigheter. Hos Rikshem kan du bo i hållbara hem som ligger i trivsamma och trygga områden där människan står i fokus.  

bostadsområde_malmö
Hyresgästföreningen

Victoria Park

Victoria Park grundades år 2006 och är ett bostadsbolag som förvärvar, äger och förädlar bostäder, framförallt i miljonprogramsområden. Sedan 2019 ägs bolaget av Vinovia som är ett av Europas största bolag. Victoria park tror på att utveckla hållbara bostäder där du ska kunna trivas och stanna längre framöver. De erbjuder hyresrätter för såväl barnfamiljer som studenter och pensionärer där människan alltid står i fokus och där det finns plats att växa.

Skålar och muggar på en hylla
Brooke Lark

Väsbyhem

Väsbyhem ägs av Upplands Väsby kommun och är ett bolag som arbetar för allmännyttan. De äger och förvaltar ett stort utbud av hyreslägenheter och har visionen att vara ”en värd för alla”. Med både radhus och lägenheter i flerfamiljshus vill de tillhandahålla boenden som passar småbarnsfamiljer såväl som studenter och pensionärer.

Bilden visar ett sovrum
Ho Pak/Unsplash

Wallenstam

Wallenstam grundades redan år 1944 och är ett företag som arbetar nära staden för att skapa trygga och attraktiva bostadsområden. De är ett av de största privata bostadsbolagen i Sverige och erbjuder ett stort utbud av lägenheter främst i Stockholm och Göteborg. Bolaget både bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter.

hyreshus med gård
Mikael Malmborg

Willhem 

Bostadsbolaget Willhem grundades 2011 med visionen att skapa långsiktiga boenden som människor längtar hem till. De äger, förvaltar och utvecklar trygga bostäder på flera orter i Sverige och har alltid som mål att förenkla vardagen för alla sina hyresgäster – gamla som unga. Här bor du i ett attraktivt hem som du kan vara stolt över och vill stanna i länge framöver. Att tänka nytt och annorlunda var Willhems idé vid start och detta är något de håller fast vid även idag för att anpassa sig i vår föränderliga värld.