Var med och påverka där du bor

Vill du engagera dig i bostadsfrågor? Bidra till aktiviteter, trygghet och sammanhållning i ditt bostadsområde? Alla kan göra något, oavsett hur mycket tid man har.