Gotland
Unsplash

Gotlandshem

Här hittar du information om hyresvärden Gotlandshem och hur du söker bostad hos dem. Bor du redan hos Gotlandshem ska du bli medlem i Hyresgäst­föreningen. Som medlem får du större trygghet och mängder av rabatter.

Medlemskap ger inte bostad

Medlemskap i Hyresgäst­föreningen ökar din trygghet som hyresgäst men vi förmedlar inte bostäder. För att få bostad behöver du ställa dig i en bostadskö eller vända dig till en hyresvärd direkt med en ansökan. 

Om Gotlandshem

Gotlandshem är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Region Gotland. Bostadsbolaget äger och förvaltar drygt 4 700 lägenheter vilket gör bolaget till Gotlands största.

Sök bostad hos Gotlandshem

För att söka bostad hos Gotlandshem behöver du ställa dig i bostadskön på företagets hemsida. Det är kostnadsfritt att stå i kön men du behöver ha fyllt 16 år. Du samlar sedan en köpoäng per dag. Lediga lägenheter erbjuds i kötidsordning till den som anmält intresse för den aktuella lägenheten. Du kan dock anmäla intresse för en lägenhet först när du fyllt 18 år. För att behålla köplatsen behöver man logga in minst en gång per år.