Hyreshus
Mostphotos
Hyreshus.

Bostadsförmedling

Bostadssökande ska inte vara beroende av kontakter eller kontanter för att skaffa sig ett hem.

Bostadsförmedling

Fördelningen av bostäder ska ske efter objektiva och öppna principer i en kommunal bostadskö. Då minskar risken för diskriminering och det blir enkelt att förutse när man kommer att få en bostad.

Hyresgäst­föreningen anser att:

  • Det ska vara obligatoriskt för en kommun att säkerställa tillgången till en offentlig bostadsförmedling,enskilt eller gemensamt med andra kommuner.
  • Både privata och allmännyttiga hyresvärdar ska förmedla sina bostäder genom bostadsförmedlingen.
  • Inkomstkraven på hyresgäster ska vara transparenta, rimliga och rättvisa.
  • Bostadsförmedling ska kunna ske genom andra principer än raka köer, där hänsyn tas till exempelvis den presumtive hyresgästens nuvarande bostadssituation.