Karlstad
Unsplash

Karlstad bostadskö

Hyresgäst­föreningen är inte en bostadskö, däremot kan vi ge dig information och stöttning när du söker bostad. Karlstad saknar en gemensam bostadskö för både privata och allmännyttiga hyresvärdar. Däremot finns det ett kommunalt och flera privata fastighetsbolag där du kan ställa dig i kö.

För att söka bostad i Karlstad kan du antingen ställa dig i bostadskö hos det kommunala bostadsbolaget Karlstad Bostad AB. Bostadsbolaget äger och förvaltar cirka 7 500 lägenheter. För att kunna söka bostad hos Karlstad Bostad AB behöver du registrera dig i bostadskön och börja samla köpoäng.

Ställ dig i kö hos Karlstad Bostad AB här

Det finns ett flertal privata hyresvärdar som har sina egna bostadsköer i Karlstad. Via länken nedan hittar du ett stort urval av de privata bostadsbolag och fastighetsägare som finns i Karlstad. 

Sök lägenhet hos privata hyresvärdar i Karlstad  


OBS. Du kan inte få bostad via Hyresgäst­föreningen

Observera att Hyresgäst­föreningen endast förmedlar information om bostadsköer och tips om hur du hittar en bostad. Vi har ingen egen bostadskö. Du kan inte få en bostad genom ditt medlemskap i Hyresgäst­föreningen.

Bli medlem när du hittat hem!

När du hittat en hyresrätt att flytta in i kan du bli medlem hos oss i Hyresgäst­föreningen. Vi finns till för alla som bor i hyresrätt och är med och förhandlar om hyror, hjälper dig med juridisk rådgivning och står på din sida när du är i konflikt med din hyresvärd. Vi stöttar även andra samarbeten som finns till för att öka tryggheten i ditt närområde genom nattvandrare och grannsamverkansprojekt. Bor du i hyresrätt och vill vara med och göra skillnad? Bli medlem redan idag!