Eskilstuna
Unsplash

Eskilstuna bostadskö

Hyresgäst­föreningen är inte en bostadskö, däremot kan vi ge dig information och stöttning när du söker bostad. I Eskilstuna kan du ställa dig i bostadskö antingen genom det kommunala fastighetsbolaget Eskilstuna kommunfastigheter AB, K-fast, eller via de privata fastighetsbolagens egna köer. Gemensam bostadskö för både privata och allmännyttiga hyresvärdar i kommunen saknas.

För att ställa dig i bostadskön hos det kommunala fastighetsbolaget K-fast behöver du registrera dig på bolagets hemsida. Det är kostnadsfritt att stå i kön och du kan registrera dig från den dagen du fyllt 16 år och söka lägenhet från den dagen du fyllt 18 år. För att behålla din plats i kön måste du logga in minst en gång var sjätte månad.

Ställ dig i bostadskö hos K-fast

För att söka bostad hos en privat hyresvärd i Eskilstuna behöver du ställa dig i respektive bolags egen kö. Sök upp kontaktuppgifterna till samtliga privata hyresvärdar och fastighetsägare i Eskilstuna via länken nedan.

Sök lägenhet hos privata hyresvärdar i Eskilstuna


OBS. Du kan inte få bostad via Hyresgäst­föreningen

Observera att Hyresgäst­föreningen endast förmedlar information om bostadsköer och tips om hur du hittar en bostad. Vi har ingen egen bostadskö. Du kan inte få en bostad genom ditt medlemskap i Hyresgäst­föreningen.

Bli medlem när du hittat hem

När du hittat en hyresrätt att flytta in i kan du bli medlem hos oss i Hyresgäst­föreningen. Vi finns till för alla som bor i hyresrätt och är med och förhandlar om hyror, hjälper dig med juridisk rådgivning och står på din sida när du är i konflikt med din hyresvärd. Vi stöttar även andra samarbeten som finns till för att öka tryggheten i ditt närområde genom nattvandrare och grannsamverkansprojekt. Bor du i hyresrätt och vill vara med och göra skillnad? Bli medlem redan idag!