Vy över bostadsområde med fyrvåningshus
Inga-lill Cras

Gävle bostadskö

Hyresgäst­föreningen är inte en bostadskö, däremot kan vi ge dig information och stöttning när du söker bostad. Gävle saknar en gemensam bostadskö för både privata och allmännyttiga hyresvärdar. Däremot har den allmännyttiga hyresvärden Gavlegårdar en kö där du kan ställa dig.

Ställ dig i kön hos Gavlegårdar

Gavlegårdar är Gävles största hyresvärd med över 14000 lägenheter. För att söka bostads hos Gavlegårdar behöver du registrera dig i bolagets bostadskö. Är du svensk medborgare kan du ställa dig i kön från att du fyllt 16 år. När du fyllt 18 kan du få en bostad. Gavlegårdar har även en särskild kö för studentboenden.

Sök bostad hos privata hyresvärdar i Gävle

kommunens hemsida hittar du kontaktuppgifter till olika privata hyresvärdar i Gävle. Ibland har även privata hyrevärdar ett kösystem men det vanliga är att de fritt väljer sina hyresgäster.  

OBS. Du kan inte få bostad via Hyresgäst­föreningen

Observera att Hyresgäst­föreningen endast förmedlar information om bostadsköer och tips om hur du hittar en bostad. Vi har ingen egen bostadskö. Du kan inte få en bostad genom ditt medlemskap i Hyresgäst­föreningen.

Bli medlem när du hittat hem!

När du hittat en hyresrätt att flytta in i kan du bli medlem hos oss i Hyresgäst­föreningen. Vi finns till för alla som bor i hyresrätt och är med och förhandlar om hyror, hjälper dig med juridisk rådgivning och står på din sida när du är i konflikt med din hyresvärd. Vi stöttar även andra samarbeten som finns till för att öka tryggheten i ditt närområde genom nattvandrare och grannsamverkansprojekt. Bor du i hyresrätt och vill vara med och göra skillnad? Bli medlem redan idag!