Organisation

​Hyresgästföreningen är en medlemsstyrd organisation. Föreningen representerar alla hyresgäster och har över 530 000 medlemmar. Hyresgästföreningens vision är ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Alla ska ha rätt till en god bostad till en rimlig kostnad, såväl idag som i framtiden.

Medlemmen

Att vara en medlemsstyrd organisation innebär att arbetet i grund och botten leds och beslutas av medlemmarna. Medlemmarna är främst hyresgäster, men även andra intresserade som vill vara med och driva hyresrättens frågor.

Hyresgästföreningen har fyra nivåer där medlemmarna kan engagera sig. Till varje nivå utser medlemmarna representanter till styrelser och andra uppdrag och de kallas förtroendevalda.

Vi har en karta över antalet medlemmar och förtroendevalda där du kan se hur det ser ut just där du befinner dig. Kika gärna om du är nyfiken.

Lokal hyresgästförening

Den första nivån, som är närmast medlemmarna i det lokala bostadsområdet, är lokala hyresgästföreningar. De arbetar med inflytande, trygghet och gemenskap i bostadsområdet. Vi har ungefär 1 100 lokala hyresgästföreningar.

Hyresgästförening

Varje lokal hyresgästförening tillhör en Hyresgästförening som finns på kommunal nivå. Ofta ansvarar en hyresgästförening för flera kommuner. I riktigt stora kommuner kan det finnas flera föreningar. Hyresgästföreningarna inriktar sig främst på förhandling med hyresvärdar, lokal bostadspolitik och stöd för att utveckla lokalt engagemang.

Regioner

Den tredje nivån är regionerna. Det finns nio regioner inom Hyresgästföreningen. De har ansvar för att inom respektive regions område samordna de kommunala hyresgästföreningarna. De arbetar också med bostadspolitik, medlemsutveckling och stödjer medlemmar i deras relation till hyresvärdar.

Förbundsstyrelsen

Över regionerna finns en nationell nivå där medlemmarna väljer representanter till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen arbetar med bostadspolitisk påverkan och representerar hyresgästernas intressen i olika sammanhang över hela landet.

Förbundstämma

Förbundsstyrelsen väljs av förbundstämman - stämman är den högsta beslutande nivån och äger rum vartannat år, alltid jämna årtal. Här samlas representanter för medlemmarna inom hela Hyresgästföreningen och tar beslut om riktningen föreningen ska ta i framtiden. Mellan stämmorna är förbundsstyrelsen den högsta beslutande nivån och ansvarar för att stämmans beslut blir genomförda.

Anställda

Parallellt med de förtroendevalda medlemmarna på de olika nivåerna finns också tjänstemän som är anställda för att stödja medlemmarna och de förtroendevalda samt och arbeta med de beslut som tas. Rådgivning till medlemmar, juridiskt stöd, arbete med samhällsutveckling och opinionsbildning samt förhandlingar med hyresvärdar är några av de anställdas uppgifter.

Våra stadgar

All verksamhet i Hyresgästföreningen utgår från våra stadgar, som du kan ladda ned via länken här intill. Stadgarna gäller från 1 augusti 2016. Enstaka exemplar av stadgarna i tryckt version kan du beställa genom att skicka e-post till kontorsservice@hyresgastforeningen.se.


Illustration av Hyresgästföreningens organisationsuppbyggnad

 • Nationella ledningsgruppen

  Hyresgästföreningens ledningsgrupp består av regionchefer och riksförbundets enhetschefer. Ledamöterna i ledningsgruppen ...

 • Antal medlemmar och förtroendevalda

  Runt om i Sverige finns våra medlemmar och förtroendevalda. Om du vill veta mer exakt var i landet alla finns och hur ...

 • Förbundsstyrelsen

  Förbundsstyrelsen

  Hyresgästföreningens förbundsstyrelse arbetar med bostadspolitisk påverkan, leder riksförbundets verksamhet och ...

 • Förbundsstämman

  Förbundsstämman

  Förbundsstämman är Hyresgästföreningens högsta beslutande organ. Den genomförs vartannat år och består av 150 ombud och ...

 • Regionerna

  Regionerna

  Hyresgästföreningen är indelad i nio regioner och riksförbundet. Varje region samordnar regionens lokala ...

 • Förtroendeuppdraget

  Förtroendeuppdraget

  Hyresgästföreningen är en ideell organisation. Det innebär att hela organisationen grundar sig på ett ideellt engagemang ...

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.