skakar hand i kök
iStock

Hyresförhandling

Ett av Hyresgästföreningens viktigaste uppdrag är hyresförhandling åt alla hyresgäster som vill det. Idag förhandlar vi hyran för cirka 3 miljoner hyresgäster. Rätten att kollektivt förhandla hyran är ett skydd för konsumenten, fastställd i lag.

Vi förhandlar hyran för tre miljoner hyresgäster i 1,5 miljoner lägenheter. Lägenheterna finns i 300 kommunala bostadsbolag och 45 000 privata hyresfastigheter. 4 000 förtroendevalda medlemmar deltar i hyresförhandlingarna. Totalt betalar landets alla hyresgäster 113 miljarder kronor om året i hyra. Uppdraget att kollektivt förhandla hyrorna är tilldelat av staten och rätten att förhandla hyran är fastställd i Hyresförhandlingslagen, men den som vill har också rätt att förhandla hyran själv. Kollektiv förhandling betyder att hyrorna förhandlas gemensamt av en organisation som företräder hyresgästerna, i det flesta fall av Hyresgästföreningen, som förhandlar hyran för 90 procent av alla hyresrätter.     

Tusentals medlemmar deltar i förhandlingarna 

Hyresgästföreningen har över 500 000 medlemmar. Bland dessa deltar 4 000 förtroendevalda medlemmar deltar i hyresförhandlingarna. Vi förhandlar hyran för tre miljoner hyresgäster i 1,5 miljoner lägenheter. Lägenheterna finns i 300 kommunala bostadsbolag och 45 000 privata hyresfastigheter. 4 000 förtroendevalda medlemmar deltar i hyresförhandlingarna. Totalt betalar landets alla hyresgäster 146 miljarder kronor om året i hyra. 

Hyran bör vara högst en fjärdedel av inkomsten

Ett av målen med förhandlingarna är att hyran maximalt ska utgöra en fjärdedel eller an inte ska överstiga 25 procent av en genomsnittlig inkomst efter skatt för en normalinkomsttagare. Hyrorna ska inte heller öka mer än andra priser i samhället. 

Hyresgästernas värderingar styr hyressättningen 

I grunden bestäms din hyra av lägenhetens bruksvärde, alltså lägenhetens kvalitet och standard. Bruksvärdet och därmed hyran ska spegla hyresgästernas allmänna värderingar om olika kvaliteter i boendet. 

Det kan vara lägenhetens storlek, antal rum, planlösning, standard, skick, utemiljö, husets läge samt områdets attraktivitet. Underhåll och service är också viktiga delar som alltid tas med i förhandlingarna. När vi förhandlar bevakar vi att din hyra inte blir högre än hyran i andra likvärdiga lägenheter. Hyrorna ska inte heller öka mer än inflationen, som är ett mått för den generella andra prisökningener i samhället. 

Systematisk hyressättning – lika hyra efter lika lägenhet 

På flera platser i landet tillämpas systematisk hyressättning som är en utvecklad modell för hyressättning, baserad på bruksvärdet och i de flesta fall ett poängsystem. Målsättningen med systematisk hyressättning är att få en mer rättvisande hyressättningsmodell som är lätt att förstå och en hyra anpassad efter lokala förutsättningar.  

Fördelen med ett poängsystem är att olika faktorer som påverkar hyran värderas på ett enhetligt sätt. På så sätt blir det lättare att nå ambitionen om, lika hyra efter lika lägenhet. . Idag omfattas drygt hälften av hyreslägenheterna i de allmännyttiga bostadsföretagen (Sveriges Allmännytta) av någon form av systematisk hyressättning.   

Vill du vara med och förhandla hyran?

Vi vill att alla hyresgäster ska kunna påverka så mycket som möjligt i förhandlingarna om hyran, i den egna lägenheten eller i sitt bostadsområde. Den kunskap som du har - som hyresgäst - är unik och vårt förhandlingsarbete är beroende av att det finns engagerade medlemmar och hyresgäster som vill vara delaktiga i förhandlingsarbetet.