Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

En husfasad med balkonger
Marie Sjödin/Pixabay

Vi förhandlar din hyra

Hyresgästföreningen har ett lagstadgat uppdrag att förhandla hyran åt alla hyresgäster som vill ha kollektiva förhandlingar. Det innebär att vi i förhandlar hyran för 90 procent av Sveriges 1,5 miljoner hyreslägenheter, vilket berör över 3 miljoner hyresgäster.

Vi förhandlar hyran för tre miljoner hyresgäster i 1,5 miljoner lägenheter. Lägenheterna finns i 300 kommunala bostadsbolag och 45 000 privata hyresfastigheter. 4 000 förtroendevalda medlemmar deltar i hyresförhandlingarna. Totalt betalar landets alla hyresgäster 113 miljarder kronor om året i hyra.

Förhandlingsmål

Ett av målen med förhandlingarna är att hyran inte ska överstiga 25 % av en genomsnittlig inkomst efter skatt för en normalinkomsttagare. Hyrorna ska inte heller öka mer än andra priser i samhället.

Lika hyra för lika lägenhet

I grunden bestäms din hyra av lägenhetens bruksvärde, alltså lägenhetens kvalitet och standard. Bruksvärdet och därmed hyran ska spegla hyresgästernas allmänna värderingar om olika kvaliteter i boendet.

Det kan vara lägenhetens storlek, antal rum, planlösning, standard, skick, utemiljö, husets läge samt områdets attraktivitet. Underhåll och service är också viktiga delar som alltid tas med i förhandlingarna. När vi förhandlar bevakar vi att din hyra inte blir högre än hyran i andra likvärdiga lägenheter. Hyrorna ska inte heller öka mer än andra priser i samhället.

Systematisk hyressättning

På flera platser i landet tillämpas systematisk hyressättning. Den hyressättningsmodellen är en utveckling av dagens bruksvärdesstystem och bygger på ett poängsystem. Idag omfattas drygt hälften av hyreslägenheterna i de allmännyttiga bostadsföretagen (Sveriges Allmännytta) av någon form av systematisk hyressättning. 

Läs mer om systematisk hyressättning.

Medlemmarnas engagemang spelar roll

Vi vill att alla hyresgäster ska kunna påverka så mycket som möjligt i förhandlingarna om hyran, i den egna lägenheten eller i sitt bostadsområde. Den kunskap som du har - som hyresgäst - är unik och vårt förhandlingsarbete är beroende av att det finns engagerade medlemmar och hyresgäster som vill vara delaktiga i förhandlingsarbetet. Vill du arbeta aktivt med hyresfrågor? Som medlem kan du bli invald i en förhandlingsdelegation. Då är du med och förhandlar hyran för dig och dina grannar.

Så här kan du som medlem delta i hyresförhandlingarna.

Hyreskarta

I Hyresgästföreningens hyreskarta får du en överblick av hyrorna i svenska kommuner och stadsdelar. Resultatet i hyreskartan visar bland annat hur hyrorna har höjts mellan åren. De högsta hyrorna finner vi i Stockholm med kranskommuner, följt av Göteborg och Malmö, Uppsala och Lund. Hyreskartan bygger på Statistiska centralbyråns årliga hyresundersökning.

Hyreskartan hittar du här.