vänner håller hand och hoppar
iStock

Samarbeta med Hyresgäst­föreningen!

Att skapa trygga och bra hem är en fråga för hela samhället. Därför samarbetar Hyresgäst­föreningen ofta med andra samhällsaktörer. Det ökar våra möjligheter att göra skillnad och skapa ett bättre boende för alla. Här kan du läsa om några av våra samarbeten.

Ett hem betyder mycket mer än att ha tak över huvudet. Det handlar om rum för vila, lek och umgänge. Någonstans att känna sig trygg, i hemmet och i bostadsområdet. Idag arbetar dessutom allt fler hemifrån, vilket gjort bostaden ännu viktigare i en människas liv. Att skapa goda hem är en fråga för hela samhället. Därför samarbetar Hyresgäst­föreningen ofta med andra samhällsaktörer.

Oväntade samarbeten

De samhällsaktörer Hyresgäst­föreningen samarbetar med kan exempelvis vara kommuner, bostadsföretag, idrottsföreningar, skolor och universitet eller organisationer inom den ideella sektorn. Ibland uppstår oväntade samarbeten, ett exempel är när vi lyfte bostadsbristen i projektet "In My Backyard"  tillsammans med Universal Music och Nöjesguiden, som ville göra något för artister och kulturutövare som drabbats hårt av bristen på bostäder med överkomliga hyror.

Respekt för allas lika värde

Att samarbeta ökar möjligheten att göra skillnad och bidra till ett bättre boende och samhälle för alla. Här kan du läsa om några av de samarbeten vi har idag. Lokalt finns det många fler och nya samarbeten uppstår ständigt. En utgångspunkt som vi delar med de organisationer vi samarbetar med, är respekten för alla människors lika värde.

Vill du samarbete med oss?

Kontakta Hyresgäst­föreningen där du bor. Här hittar du kontaktuppgifter till våra regionala kontor.

Goda exempel - våra samarbeten:

logga skylt grannsamvrkan mot brott
SSF Stöldskyddsföreningen

Grannsamverkan med Polisen

Samverkan mot brott (SAMBO) är ett nätverk som Hyresgäst­föreningen engagerar sig i, tillsammans med Polisen, försäkringsbolagen Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, Dina försäkringar, ICA Försäkring, samt SSF Stöldskyddsföreningen, Brottsförebyggande rådet (Brå), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Riksbyggen och Villaägarna, som alla verkar för att skapa ett tryggare boende. SSF Stöldskyddsföreningen huvudman för verksamheten.

 

Skiss av bostadsområdet. Varierande boendeformer med genomgående grönytor ger ett inkluderande och tryggt område.
Kaminsky Arkitektur
Skiss av bostadsområdet. Varierande boendeformer med genomgående grönytor ger ett inkluderande och tryggt område.

Stadsutveckling med Kaminsky Arkitektur

Hyresgäst­föreningen, Fastighetsbolaget 3Hus, Kaminsky Arkitektur och Bjuvs kommun samarbetar när ett nytt bostadsområde i Bjuv ska byggas. Alla jobbar mot samma målbild, ett hållbart bostadsområde med nöjda hyresgäster. För att nå målet tillämpar projektet LITA-modellen - en metod framtagen av Hyresgäst­föreningen. LITA står för levande, inkluderande, trygg och attraktiv.  

Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta
Sveriges Allmännytta

Klimatutbildning med Sveriges Allmännytta

I utbildningen ”Ett grönt och klimatsmart boende” framtagen i samarbete med Sverige Allmännytta fokuserar vi på den ekologiska hållbarheten och tittar närmare på vad du som hyresgäst kan göra för att bidra för att minska ditt och dina grannar klimatavtryck. Ulbildningen är en del i Allmännyttans klimatinitiativ där Hyregästföreningen deltar bland genom att utse regionala klimatambassadörer bland våra medlemmar.

flicka gör hjärta
Linda Eliasson

Ökad integration med DELMOS

Hyresgäst­föreningen arbetar på olika sätt för att minska eller förebygga segregation och stärka socioekonomiskt utsatta områden. Från juni 2020 till april 2021 finansierade myndigheten DELMOS vårt projekt kring att minska segregation i Göteborg, Norrköping och Gävle. Som ett pilottest arbetade vi med "Dagboksmetoden", där anställda och förtroendevalda löpande berättade kort vad de gjorde i respektive område. Nedan är en sammanställning av dessa aktiviteter.

Logga Bostad 2030
Bostad 2030

Hållbar bostadspolitik med Bostad 2030

Delegation Bostad 2030 har haft som uppdrag att oberoende arbeta med att ta fram en ny, kunskapsbaserad bostadspolitik. Uppdraget har gått från Hyresgäst­föreningen till Anders Sundström, professor vid KTH som tillsatt en delegation ochtill sig knutit kansli- och utredningsresurser samt experter och forskare som tagit fram de underlag som behövts för att formulera en ny bostadspolitik. Bland annat har tio rapporter tagits fram.

flaggor EU-länder utanför Kommissionen
iStock

Internationella bostadsfrågor med IUT

International Union of Tenants (IUT) är en icke-statlig och icke-vinstdrivande medlems­organisation för globala hyresgästorganisationer. IUT grundades 1926 i Zürich, Schweiz.  Svenska Hyresgäst­föreningen är en av IUT:s 72 medlems­organisationer. Inom ramen för IUT samarbetar vi hyresgästorganisatoner i 47 länder samt globala institutioner och nätverk för boendefrågor, exempelvis UN Habitat. Ordförande för IUT är Marie Linder som även är ordförande för svenska Hyresgäsföreningen.

barn i gul rutchkana
Rädda Barnen

Aktivt sommarlov med Rädda Barnen

För att ge alla barn och unga en möjlighet till en rolig och trygg sommar samarbetar Hyregästföreningen region Norrland med Rädda Barnen kring projektet "Summervibe". Projektet syftar även till att främja samverkan i bostadsområdena med de lokala aktörerna, verksamheten sker i samarbete mellan kommunala bostadsbolag, ABF, Hyresgäst­föreningen, kommuner och Rädda Barnen.

 

unga män bygger
Egnahemsfabriken

Testbädd för kollaborativt byggande med Egnahemsfabriken

Med forskningsprojektet MICOLL undersöks potentialen för samverkande boendelösningar och kollaborativt byggande som verktyg för integration av flyktingar. Projektet har initierats av Göteborgs Universitet, Chalmers Hyresgäst­föreningen, Egnahemsfabriken och Tjörns kommun.

pojke ritar på vägg Hammarkullen
Hyresgäst­föreningen

Hållbart Hammarkullen med Business Region Göteborg och Göteborg Stad

Med projektet Stadslandet Göteborgs delprojekt Hammarkullen har Angereds stadsdelsförvaltning och Business Region Göteborg stöttat Hyresgäst­föreningen i Västra Sverige med att genomföra en lokal ekonomisk analys för en medskapande hållbar ekonomisk utveckling i Hammarkullen. Stadslandet Göteborg är ett samarbete mellan sju kommunala förvaltningar, Business Region Göteborg (projektägare) och Coompanion i samverkan med Mistra Urban Futures.