Marie Linder talar på förbundsstämman 2018
Hyresgästföreningen

Förbundsstämma

Förbundsstyrelsen beslutade den 9 mars att förbundsstämman, som ursprungligen skulle hållits i Gävle i juni 2020, kommer genomföras den 1-3 oktober 2021 i Stockholm – förutsatt att myndighetsrestriktioner på grund av smittspridning inte förhindrar större möten. Riksförbundet planerar samtidigt för ett digitalt alternativ om en fysisk stämma inte skulle vara möjlig.

Förbundsstämman är Hyresgästföreningens högsta beslutande organ. Stämman genomförs vartannat år och består av 150 ombud och förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter. Här beslutar ombuden om Hyresgästföreningens övergripande inriktning och fastställer program, stadgar och organisation. Stämman väljer förbundsordförande och förbundsstyrelse och behandlar även motioner som lämnas in från medlemmarna. 

Förbundsstämma 2021

På grund av coronavirusets spridning och dess konsekvenser har förbundsstämman inte kunnat genomföras under 2020. I stället planeras nu förbundsstämman att hållas den 1-3 oktober 2021. Då väljs vår nya förbundsstyrelse, som ska leda Hyresgästföreningens utvecklings- och förändringsarbete fram till nästa stämma. Om möjligt kommer förbundsstämman genomföras fysiskt i Stockholm, enligt beslut av förbundsstyrelsen den 9 mars. Som andrahandsalternativ planerar organisationen för en digital stämma. Läs mer om förbundsstämman 2021.

Förbundsstyrelse

För att kunna samordna vår expertis och vår verksamhet på ett effektiv sätt, har vi en styrelse, där du som medlem har möjlighet att välja representanter till. Förbundsstyrelsen arbetar med bostadspolitisk påverkan och representerar hyresgästernas intressen i olika sammanhang över hela landet.

Förbundsstyrelsen väljs av förbundsstämman. Mellan stämmorna är förbundsstyrelsen den högsta beslutande nivån och ansvarar för att stämmans beslut blir genomförda.

Skriva motioner till förbundsstämma

Som medlem har du möjlighet att vara med och påverka Hyresgästföreningens arbete genom att lämna ett eller flera förslag, så kallade motioner, till förbundsstämman. Det kan gälla organsationen, verksamhetsmedel, boinflytande eller något annat. De motioner som har kommit in i rätt tid behandlas och beslutas om på förbundsstämman. 

Tidigare förbundsstämmor

Malmö 2018

Förbundsstämman 2018 ägde rum i Malmö den 15-17 juni. Regionerna Södra Skåne och Norra Skåne höll tillsammans i värdskapet. Under stämman valdes en ny förbundsstyrelse. Marie Linder blev omvald som förbundsordförande för de kommande fyra åren. Övriga ledamöter valdes på två år.

Trollhättan 2016

Förbundstämman 2016 ägde rum 17-19 juni i Trollhättan. I fokus stod framtidsfrågorna och resultatet blev ett framtidsprogram med bland annat vision, värdegrund och inriktning för Hyresgästföreningen. Stadgarna sågs även över, vilket ledde till ett antal stadgeändringar.