barnkalas hyresratt

Förbundsstämma

2025 års förbundsstämma och kringaktiviteter genomförs i Malmö den 12–15 juni. Värdregion för förbundsstämman är Södra Skåne. På stämman beslutar 150 ombud och förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter om Hyresgäst­föreningens viktiga frågor framåt.

Förbundsstämman 2025

Förbundsstämman är Hyresgäst­föreningens högsta beslutande organ. Stämman genomförs vartannat år och består av 150 valda ombud och förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter. Det är förbundsstämman som beslutar om övergripande inriktning för föreningen, våra bostadspolitiska program, medlemsavgift och andra frågor som rör hela organisationen. Förbundsstämman genomförs varje ojämnt år innan juni månads utgång.

Vad beslutas vid förbundstämman?

Vid en förbundsstämma behandlas både förslag som förbundsstyrelsen lägger fram och förslag som lämnats in från medlemmar eller föreningar i form av motioner. Motioner kan handla om till exempel vilka frågor som ska lyftas och prioriteras, vilka stadgar (interna regler) som ska gälla i föreningen, eller hur vi ska arbeta som organisation.

Vill du skriva en motion till stämman?

Alla medlemmar kan lämna motioner till förbundsstämman. Vårt digitala motionssystem kommer öppna hösten 2024. Lär dig skriva motioner. Det finns även en motionsskrivarutbildning som alla medlemmar har tillgång till på vår lärplattform Lärkan.

Nominera till förbundsstyrelsen och andra uppdrag

Alla medlemmar kan också nominera till förbundsstyrelsen och de andra uppdrag som förbundsstämman väljer. Förbundsstämman 2025 ska välja:

  • Ledamöter och ersättare till förbundsstyrelsen 
  • Valberedning
  • Revisorer 

Att delta som ombud vid stämman

Stämmans beslut är medlemmarnas vilja: 150 ombud för talan för över en halv miljon medlemmar. Ombuden väljs av fullmäktige i respektive region. Läs mer om vad det innebär att vara stämmoombud här.

Marie Linder håller tal under Hyresgästföreningens förbundsstämma 2023

Förbundstämman 2023

2023 genomfördes förbundsstämman i Göteborg, med Västra Sverige som värdregion. På förbundsstämman valdes Marie Linder om som förbundsordförande, en ny förbundsstyrelse valdes, organisations­utredningens arton förslag behandlades, liksom ett stort antal motioner från medlemmar och föreningar. Förbundsstämman antog också två uttalanden en, om presumtionshyra och en om enklare regler för att hyra ut sin bostad i andrahand.