Nationella ledningsgruppen

Hyresgästföreningens ledningsgrupp består av regionchefer och riksförbundets enhetschefer. Ledamöterna i ledningsgruppen företräder hela Hyresgästföreningen, inte en enskild enhet eller region. Ledningsgruppen arbetar med strategiska frågor och utveckling av Hyresgästföreningens tjänstemannaorganisation.

Ledamöter från Riksförbundet

 • Erik Elmgren
  Erik Elmgren
  Förbundschef, Riksförbundet

Regionchefer

 • Maria Stenberg
  Maria Stenberg
  Regionchef, Norrland
 • Johan Pelling
  Johan Pelling
  Regionchef Aros-Gävle
 • Nina Hedlund
  Nina Hedlund
  Regionchef, Mitt
 • Per Björklind
  Per Björklind
  Regionchef, Stockholm
 • Peter Laang, regionchef i region BÄSK
  Peter Laang
  Regionchef
 • Pedram Kouchakpour
  Pedram Kouchakpour
  Regionchef, Västra Sverige
 • Björn Lindgren
  Björn Lindgren
  Regionchef, Sydost
 • Maria Hjelm
  Maria Hjelm
  Regionchef, Norra Skåne
 • Dan Nicander
  Dan Nicander
  Regionchef, Södra Skåne