Nationella ledningsgruppen

Hyresgäst­föreningens ledningsgrupp består av regionchefer och riksförbundets enhetschefer. Ledamöterna i ledningsgruppen företräder hela Hyresgäst­föreningen, inte en enskild enhet eller region. Ledningsgruppen arbetar med strategiska frågor och utveckling av Hyresgäst­föreningens tjänstemannaorganisation.