Vision och verksamhetsidé

Hyresgäst­föreningen är en stor folkrörelse. För att arbeta mot samma mål behövs en gemensam vision och verksamhetsidé. Det gör oss tydligare i vilka vi är och vad vi vill uppnå och ger oss kraft och glädje i arbetet. Genom att bli tydligare kan vi också locka fler att engagera sig.

Hyresgäst­föreningens vision

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas

Ett hem är inte bara tak över huvudet

Hemmet är en grundsten i tillvaron. Det är platsen där vi återhämtar oss, äter, uppfostrar barn, vårdar relationer, städar, älskar och gör upp semester- och framtidsplaner.

Hyresgäst­föreningen kämpar för ett samhälle där dagens och morgondagens hyresgäster har möjlighet att skapa sig ett eget hem. En trygg plats omgärdad av schyssta spelregler och rimliga villkor. Där man har rätt att bo kvar, där hyran är rimlig så man har råd att bo kvar och där alla har inflytande över både sin läghenhet och kan påverka utvecklingen i sitt bostadsområde.

Ett hem i ett tryggt samhälle med bostadsområden med gemenskap och ett utbud av jobb, service, vård, skola, omsorg, kommunikationser och kulturutbud. Ett samhälle med kraft att skapa hem för alla skeden i livet. Där både områden och hem byggs långsiktigt med hållbara material och hållbara tankar.

Ett samhälle där tillgången till goda, trygga och hållbara hem är självklart.

Tillgången till hem är avgörande för samhället och samhällsekonomin

Bostaden har en samhällsbärande roll och människors hem kan inte reduceras till en handelsvara. Tillgången till bostäder är en grundläggande förutsättning för en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Hyresgäst­föreningen kämpar för ett samhälle där det finns bostäder för alla oavsett betalningsförmåga. Ett samhälle där det finns gott om bostäder och goda kommunikationer i närhet till arbetsmarknad och utbildningar. Det möjliggör tillväxt, utveckling och morgondagens välfärd.

Ett samhälle med en generell bostadspolitik och en allmännytta som är öppen för alla. Med ansvarsfulla och långsiktiga privata fastighetsägare.

Ett hållbart och inkluderande samhälle

Hyresgäst­föreningen kämpar för ett inkluderande och hållbart samhälle. Ett samhälle där alla har samma rätt till ett hem och en plats i samhället. Ett samhälle där dagens behov tillgodoses utan att kommande generationers möjligheter äventyras. Där ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv samspelar.

Hyresrätten – en attraktiv boendeform för alla

Hyresrätten är en boendeform som kan tillgodose många olika behov och passar för alla faser i livet. Från studentlyan, till första bostaden, till rum för barn och möjlighet att bo kvar i en välbekant miljö på äldre dagar.

Hyresgäst­föreningen kämpar för ett samhälle där hyresrätten är en trygg och flexibel boendeform där inflytande och hållbarhet är självklart. Där hyresrätten går i täten för teknisk utveckling som underlättar och förbättrar boendet.

Hyresgäst­föreningen – den naturliga mötesplatsen för boendefrågor

Hyresgäst­föreningen har med över en halv miljon medlemmar en unik position. Vi finns över hela landet. Vi har örat mot marken och är en positiv kraft i utvecklingen av framtidens bostadsområden. Framför allt genom det arbete och engagemang som finns lokalt, där människor samlas kring gemensamma intressen och aktuella frågor.

Hyresgäst­föreningen tror på människors vilja att engagera sig och ta ansvar både enskilt och tillsammans med andra. Därför bjuder vi in till samtal och samarbete för att utveckla det goda boendet med idéer, kunskap, analyser och innovation. Vi bjuder in till en öppen rörelse av människor med närhet och gemenskap som arbetar tillsammans och lär av varandra.

Hyresgäst­föreningens verksamhetsidé

Genom organisering av hyresgäster deltar Hyresgäst­föreningen i,
tar ansvar för och är drivande i samhällets utveckling.
Det gör vi genom att:

  • vara en levande mötesplats för boendefrågor
  • skapa inflytande, trygghet och gemenskap i bostadsområdena
  • ge kunskap, stöd och service till medlemmarna
  • bjuda in till samtal och samarbete med andra aktörer
  • använda fakta och erfarenheter från människors boende för att påverka politik och lagstiftning
  • förhandla hyror för Sveriges hyresgäster.