Människor umgås på allmännytta vid hyreshus
Robert Bye, Unsplash

Hyresgäst­föreningens värdegrund

Hyresgäst­föreningen behöver många engagerade över hela landet. För att ha en öppen och inkluderande kultur som bjuder in till engagemang behövs principer som präglar våra relationer, internt och externt. Det ger vägledning i vår vardag och kraft och glädje i arbetet.

Nytta

Hyresgäst­föreningens värdegrund styr det dagliga arbetet i föreningen och delas av alla som engagerar sig i föreningens verksamhet. Det sker genom en ständigt pågående värderingsdiskussion och tillämpning i vardagen. Våra vägledande kärnvärden är nytta, glöd och förnyelse.

Hyresgäst­föreningen stärker hyresgästernas möjligheter att förbättra sitt boende. Genom vår verksamhet och vårt opinionsbildande arbete gör vi positiv skillnad och tar vårt ansvar för människor, våra hem och för samhällets utveckling i stort. Därför är det meningsfullt att engagera sig i vår förening.

Det innebär att Hyresgäst­föreningen:

 • aktivt och tydligt står på hyresgästernas sida
 • ökar kunskapen hos medlemmarna och dagens och morgondagens hyresgäster för att stärka deras makt och inflytande att förbättra sin boendesituation och långsiktigt driva sina frågor 
 • bistår medlemmarna med sakkunskap och stöd
 • visar omsorg om medlemmarna och är varsamma med våra medlemsintäkter
 • utmanar politiken och förändrar samhället till det bättre - ett inkluderande, hållbart, tryggt och jämlikt samhälle där hemmet är en rättighet för alla
 • bygger vårt arbete och våra ställningstaganden på kunskap, erfarenhet och engagemang
 • arbetar tillsammans inom föreningen - varje medlem, förtroendevald och anställd är viktig för att vi ska lyckas
 • är öppna och tydliga i vårt arbete och i vår kommunikation
 • är lyhörda för utvecklingen i vår omvärld eftersom globala händelser påverkar lokala förutsättningar

Glöd

Hyresgäst­föreningen är en öppen, inkluderande och orädd förening. Vi behandlar varandra med ömsesidig respekt och hänsyn. Vi kämpar för allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad.

Det innebär att Hyresgäst­föreningen:

 • är uthållig eftersom vi tror på det vi gör
 • agerar med lust och övertygelse i frågor som hyresgästerna tycker är viktiga
 • är en demokratisk förening som står för människors lika värde och rättigheter
 • ser alla människor som en tillgång och tar tillvara den enskildes engagemang, kreativitet och potential
 • ser diskriminering av människor som ett hot mot samhällstutvecklingen. Vi accepterar inte rasism, främlingsfientlighet och annan kränkande behandling

Förnyelse

Hyresgäst­föreningen är en nyfiken och utmanande förening som hela tiden strävar efter utveckling och ständiga förbättringar.

Det innebär att Hyresgäst­föreningen:

 • ställer frågor och lyssnar på hyresgästerna
 • utgår från hyresgästernas egna upplevelser för att beskriva behov av förändring och utveckling
 • leder samhällsdiskussionen kring hemmet
 • är drivande i samhällets utveckling genom att föreslå nya lösningar
 • vet att en ärlig och tillåtande kultur är en förutsättning för utveckling - vi lyckas och misslyckas tillsammans
 • välkomnar de som vill vara en del av och bidra till föreningens utveckling
 • uppmuntrar och förverkligar mötesplatser, nya idéer, frågeställningar och arbetsformer
 • samverkar med nya och oväntade aktörer för att utmana och tänka annorlunda