Bild av låga lägenhetshus
Jonathan Petersson/Unsplash

Vi påverkar politiken- för allas rätt till ett bra hem!

Ett hem är en mänsklig rättighet men tyvärr ingen självklarhet i bostadsbristens Sverige. För att bidra till en förändring engagerar Hyresgäst­föreningen tusentals medlemmar för att påverka politiken. Kom med du också!

I Sverige bor cirka tre miljoner människor i hyresrätt, det är för dem och för framtidens hyresgäster vi arbetar bostadspolitiskt. Hyresgäst­föreningen är en remissinstans, vi påverkar beslutsfattare och bildar opinion för hyresgästernas rättigheter och boendekvalitet. En av våra hjärtefrågor är att hyresrätten ska behandlas likvärdigt med villa och bostadsrätt i lagar och regelsystem, exempelvis i skattefrågor.

Trygga hem för ett tryggt Sverige

Bostadsbristen är stor, och mycket av det som byggs blir för dyrt. Vi vill att det byggs hyresrätter till rimliga kostnader som människor har råd att bo och leva i.

Renoveringsbehovet är akut i många bostadsområden. Vi vill att dessa områden rustas upp och att hyresgästerna är med och påverkar hur deras boende ska se ut. Hyresgäster måste känna sig trygga med att de har råd att bo kvar efter renoveringar.

Påverka politiker

Det är politiska beslut som måste fram för att påverka bostadspolitiken. Vi arbetar hårt för att få en bostadspolitik som ger alla människor rätt till ett bra hem, till en rimlig kostnad. 

Vi träffar politiker över hela landet och kampanjar online för att visa på lösningar på bostadsbristen. Vi presenterar lösningar för att få fart på bostadsbyggandet och tillsammans med tiotusentals hyresgäster kan vi skapa tryck på politiker i riksdag och kommuner.

Vi har flera konkreta förslag på hur vi ska nå dit. Du kan vara med och göra skillnad. Tillsammans kan vi sätta tryck på politiker och makthavare och uppmärksamma andra på hur viktig bostadsfrågan är. Ju fler som får upp ögonen för bostadskrisen, desto mer angeläget blir det för politikerna att sätta fart på byggandet av nya bostäder.

Diskutera gärna med oss och andra på vår Facebooksida.