Hyresgäst­föreningens stadgar

Stadgarna är de regler som styr hur Hyresgäst­föreningen ska fungera. De visar oss vad som ska gälla och hur vi som organisation ska arbeta. I stadgarna hittar du också våra etiska regler.

Och vet du vad? I år är våra nya stadgar enklare och tydligare. Stadgarna är skrivna i klarspråk och med en enklare text, för att göra det lättare för fler att använda sig av dem.

Förbundsstämman klubbar igenom nya stadgar

På förbundsstämman 2023 antogs nya stadgar, de gäller från 1 januari 2024.

Förbundsstämman är vår högsta beslutande nivå. På förbundsstämman samlas representanter från hela Hyresgäst­föreningen, för att ta beslut om vilka stadgar som ska gälla. Mellan stämmorna är förbundsstyrelsen den högsta beslutande nivån. De ska se till att stämmans beslut blir gjorda.