Hyresgästföreningens valberedning 2023

Hyresgäst­föreningens valberedning

Hyresgäst­föreningens nationella valberedning har som uppgift att ta fram förslag till bland annat förbundsstyrelse vid förbundsstämman. Här kan du läsa mer om valberedningens uppdrag.

Valberedningens uppdrag

Hyresgäst­föreningens nationella valberedning har som uppgift att ta fram förslag till förbundsstyrelse, ledamöter och ersättare, revisorer och revisorsersättare samt förslag till mötesordförande, mötessekreterare, rösträknare och justerare för förbundsstämman. Valberedningen består av en ordförande samt ledamöter som tillsammans bildar ett udda antal. Valberedningen väljs på stämman vartannat år.

Nomineringar till valberedningen

Nomineringar ska lämnas till valberedningen senast tre månader före förbundsstämmans öppnande. Efter denna tid får nya nomineringar ej läggas.

Vill du komma i kontakt med valberedningen, skicka ett mejl till nationella.valberedningen@hyresgastforeningen.se

Valberedningen 2023-2025

Marianne Svensson, region Mitt (ordförande)

Christer Gustafsson, region Västra Sverige

Carl-Johan Dahlgren, region Norra Skåne

Veronica Blom, region Aros-Gävle

Marie Linnarsson, region BohusÄlvsborg Skaraborg

Eva Lundquist, region Norrland

Peggy Jönsson, region Stockholm

Valberednings­strategier

Valberedningen har en nyckelroll i valen av framtidens ledare. För att lyckas väl i arbetet är det viktigt att arbeta utifrån en strategi. Här hittar du Hyresgäst­föreningens valberednings­strategier.