En bredare samhällsaktör och en mötesplats för boendefrågor
Agenda 2022 - Framtidsprogrammet
Ett trygg boende där människor och samhälle utvecklas

Mål och strategier

Hyresgäst­föreningens långsiktiga inriktning är att bli en bredare samhällsaktör och en mötesplats för boendefrågor. Agenda 2022 tydliggör vad Hyresgäst­föreningen ska prioritera att utveckla och hur vi ska arbeta under de närmaste sex åren. Agendan styr det dagliga arbetet i hela föreningen och är utgångspunkten för organisationens verksamhetsplaner.

Agenda 2022

Mål och strategier till 2022

Agendan innehåller tre externa mål – rätt att bo, råd att bo och roligt att bo – och tre interna mål – söka upp, öppna upp och backa upp. De externa målen svarar på vilka värden vi vill skapa för medlemmar, hyresgäster och samhället. De interna målen leder till en utvecklad organisation för att vi ska lyckas nå de externa målen. Målen mäts både kvantitativt och kvalitativt för att vi ska kunna följa upp och se om vi når önskvärda resultat. Målnivåer sätts löpande i arbetet med verksamhetsplaneringen.

Arenan Hemmet

En viktig del av Agendan är att skapa en ny arena för samtal och debatter om hemmets betydelse för både individer och samhället. Genom en ny arena kan vi placera in våra frågor i ett större sammanhang. Vi kan få fram nya idéer, fakta, visioner och förslag. Att skapa en sådan arena hjälper oss att ta en ledande position i debatten och samhällsutvecklingen.

Den nya arenan handlar om ett nytt retoriskt grepp. Vi värnar om människors rätt att bo. Därför pratar vi om hem och människor istället för bara siffror och hus. Vi vill få igång samtal ovanför dagens låsta positioner. Det innebär att vi kommer att både ta plats på andras arenor och skapa egna mötesplatser för dessa samtal.

 

Den nya arenan för möten och samtal om människors rätt att bo
Mål och strategier - Framtidsprogrammet
Illustration över den nya arenan för möten och samtal om människors rätt att bo