Förbundsstyrelsen valdes på förbundsstämman 2020  den 2 oktober 2021.
Foto: Salan Ahlgren
Hyresgästföreningens förbundsstyrelse valdes på förbundsstämman 2020 den 2 oktober 2021.

Förbundsstyrelsen

Hyresgästföreningens förbundsstyrelse arbetar med bostadspolitisk påverkan, leder riksförbundets verksamhet och representerar hyresgästernas intressen i olika sammanhang över hela landet. Styrelsen består av elva ordinarie ledamöter, fyra ersättare, två adjungerade och tre fackliga representanter. Här ser du vår nuvarande förbundsstyrelse och kan läsa mer om varje person och vad som driver dem i sitt uppdrag.