Förbundsstyrelsen valdes på förbundsstämman 2020 den 2 oktober 2021.
Foto: Salan Ahlgren
Hyresgästföreningens förbundsstyrelse valdes på förbundsstämman 2020 den 2 oktober 2021.

Förbundsstyrelsen

Hyresgästföreningens förbundsstyrelse arbetar med bostadspolitisk påverkan, leder riksförbundets verksamhet och representerar hyresgästernas intressen i olika sammanhang över hela landet. Styrelsen består av elva ordinarie ledamöter, fyra ersättare, två adjungerade och tre fackliga representanter. Här ser du vår nuvarande förbundsstyrelse och kan läsa mer om varje person och vad som driver dem i sitt uppdrag.

Förbundsordförande

 • Marie Linder
  Marie Linder
  Förbundsordförande

E-post till Marie Linder tas emot av assistent.

Styrelseledamöter

 • Jan Andersson
  Jan Andersson
  Förbundsstyrelseledamot
 • Kristina Berman
  Kristina Bergman
  Förbundsstyrelseledamot
 • Lennart Derehag
  Lennart Derehag
  Förbundsstyrelseledamot
 • Hans Eklund
  Hans Eklund
  Förbundsstyrelseledamot
 • Pia Fridström
  Pia Fridström
  Förbundsstyrelseledamot
 • Helena Frisk
  Helena Frisk
  Förbundsstyrelseledamot
 • Jens Nilsson
  Jens Nilsson
  Förbundsstyrelseledamot
 • Ola Palmgren
  Ola Palmgren
  Förbundsstyrelseledamot
 • Simon Safari
  Simon Safari
  Förbundsstyrelseledamot
 • Veronica Sällemark
  Veronica Sällemark
  Förbundsstyrelseledamot

Ersättare

 • Elin Loberg
  Elin Loberg
  Ersättare i förbundsstyrelsen
 • Gunnar Bergman
  Gunnar Bergman
  Ersättare i förbundsstyrelsen
 • Kenneth Gustavsson
  Kenneth Gustavsson
  Ersättare i förbundsstyrelsen
 • Ali Karimi Damavandi
  Ali Karimi Damavandi
  Ersättare i förbundsstyrelsen

Adjungerade

 • Erik Elmgren
  Erik Elmgren
  Förbundschef, Riksförbundet
 • Johanna Wistedt
  Johanna Wistedt
  Adjungerad, Förbundsstyrelsen
 • Hyresgästföreningens H i en ny grafisk profil.
  Petra Axelsson
  Adjungerad, Förbundsstyrelsen
 • Hyresgästföreningens H i en ny grafisk profil.
  Cecilia Landmark
  Adjungerad (facklig representant)
 • Hyresgästföreningens H i en ny grafisk profil.
  Gits Stigsdotter-Nyström
  Adjungerad (facklig representant)
 • Hyresgästföreningens H i en ny grafisk profil.
  Sofi Bringsoniou
  Adjungerad (facklig representant)