Förbundsstyrelsen

Hyresgäst­föreningens förbundsstyrelse arbetar med bostadspolitisk påverkan, leder riksförbundets verksamhet och representerar hyresgästernas intressen i olika sammanhang över hela landet. Styrelsen består av förbundsordförande, tio ledamöter, fyra ersättare, tre adjungerade och tre fackliga representanter. Här ser du förbundsstyrelsen som valdes 2023.