Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Bild av låga lägenhetshus
Jonathan Petersson/Unsplash

Lokal verksamhet

Ett av Hyresgästföreningens grundkrav är att du och alla andra hyresgäster ska ha rätt till en sund och säker bostad. Därför arbetar vi lokalt i bostadsområden för att boendemiljön ska bli ännu bättre.

En bra bostadsmiljö ställer krav på byggnaden som sådan men också på den yttre närmiljön – husets utformning, markförhållanden, träd och buskar, och så vidare. Byggmaterial och byggteknik har betydelse för hur huset fungerar, för uppvärmningen, ventilationen och vilket underhåll som krävs.

Men en bra boendemiljö är inte bara fastigheter. Att känna sig trygg hemma och i bostadsområdet värderar de flesta hyresgäster allra högst när vi frågar vad som är viktigt i boendet. Därför sprider vi kunskap och bildar opinion om brister och problem som leder till otrygghet. Arbetet för ökad trygghet sker ofta på lokalt initiativ i bostadsområdena, till exempel genom att driva lösningar på dåligt belysta gångvägar eller misskötta lekplatser.

Trygghet handlar också om den sociala tryggheten – att känna gemenskap med sina grannar och delaktighet i det som händer där man bor. Hyresgästföreningen samarbetar därför ofta med lokala intressegrupper och nattvandrare eller stödjer grannsamverkansprojekt för att förbättra tryggheten i bostadsområdena.

Engagera dig i boendefrågor där du bor

Vill du engagera dig i bostadsfrågor i ditt bostadsområde? Det finns mycket att göra, och många sätt att göra skillnad. Du kan bilda en arbetsgrupp, nätverk eller engagera dig i en lokal styrelse för att arbeta med en boendefråga som du tycker är viktig.

Om du vill inspireras så ta del av vad andra hyresgäster har gjort!