barn klättrar klätterställning

Vårt hållbarhetsarbete

När Hyresgäst­föreningen grundades för hundra år sedan var ord som hållbar stadsutveckling, social hållbarhet och hållbara renoveringar fortfarande långt ifrån vårt vokabulär. Trots det är vår grundidé och kärnverksamhet formad efter innebörden av dessa ord.

Ett barn sitter på en kvinnas axlar och plockar äpplen.

Hållbara boenden 

För Hyresgäst­föreningen är frågan om rättvisa och förhandlade hyror central. Den svenska modellen på hyresmarknaden, med parter som förhandlar, är unik och ger en stor möjlighet till påverkan. Hyresgäst­föreningens kärnverksamhet sammanfaller med den del av FN:s globala mål Agenda 30 som innefattar ”Säkra bostäder till överkomlig kostnad”. Vi förhandlar hyran för Sveriges tre miljoner hyresgäster i 1,6 miljoner lägenheter. Hyres­förhandlingarna är vårt viktigaste verktyg i arbetet för att alla ska ha tillgång till hem till en rimlig kostnad i enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling. 

Läs mer om hyresförhandling här.

En pojke åker skateboard i en skejtpark

Stadsutveckling med hållbarhet i fokus 

Hyresgäst­föreningen arbetar på flera sätt med hållbar stadsutveckling, som främjar samhällen som är trivsamma, attraktiva och trygga för människor att bo i. Att planera in grönområden, cykelvägar och kollektivtrafik ökar både trivsel och trygghet.

Samverkan mot segregation 

Vi samarbetar med hyresvärdar och organisationer i bostadsområdet för att stimulera lokala initiativ. Utvecklingsarbete för att minska eller förebygga segregation är en viktig del av hållbar stadsutveckling.   

Läs mer om vårt arbete med hållbar stadsutveckling.

 

man_entre_gitarr_flytta

Hållbar bostadspolitik 

I Hyresgäst­föreningen är vi tusentals engagerade medlemmar som är med och påverkar och förbättrar människors boende. För både dagens och morgondagens hyresgäster. Bostadsbristen är stor, och mycket av det som byggs blir för dyrt. Vi vill att det byggs hyresrätter till rimliga kostnader som människor har råd att bo och leva i. 

Ta del av våra förslag för en hållbar bostadspolitik

skog kvadrat

Hållbarhetsredovisning 

Som en av Sveriges största folkrörelser har Hyresgäst­föreningen en viktig roll för att bidra till en hållbar utveckling. Hyresgäst­föreningen har tydliga målsättningar både för den egna organisationens arbetsformer som för möjligheten att påverka hyresgäster och intressenter i rätt riktning.  

Läs mer i vår hållbarhetredovisning (s.22-41)

äldre man gör trädgårdsarbete

Vårt miljöarbete

Hyresgäst­föreningen jobbar aktivt för att hyresgäster, bostadsföretag och vår egen verksamhet ska minska sitt klimatavtryck och bidra till ett hållbart samhälle.

Läs mer om vårt miljöarbete