Fyra ungdomar fikar i ett vardagsrum
Daria Shevtsova/Pexels

Vår organisation

Hyresgäst­föreningen är en medlemsstyrd organisation. Föreningen representerar alla hyresgäster och har över 500 000 medlemmar. Vår vision är ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till en rimlig kostnad, såväl idag som i framtiden.

Så är vi organiserade

Vår organisation har två "ben": förtroendemannaorganisationen, som består av ungefär 10 000 förtroendevalda medlemmar, och tjänstemannaorganisationen, som består av ungefär 850 medarbetare.

Förtroendemannaorganisationen

Att vara medlemstyrd organisation innebär att arbetet i grund och botten leds och beslutas av medlemmarna. Medlemmarna är främst hyresgäster, men även andra intresserade som vill vara med och driva hyresrättens frågor.

Hyresgäst­föreningen har fyra nivåer där medlemmarna kan engagera sig. Till varje nivå utser medlemmarna representanter till styrelser och andra  uppdrag och de kallas förtroendevalda.

Lokal hyresgäst­förening

Den första nivån, som är närmast medlemmarna i det lokala bostadsområdet, är den lokala hyresgäst­föreningen, också kallad LH. Den lokala föreningen arbetar med inflytande, trygghet och gemenskap i bostadsområdet. Vi har ungefär 1 100 lokala hyresgäst­föreningar.

Hyresgäst­förening

Varje lokal hyresgäst­förening tillhör en hyresgäst­förening som finns på kommunal nivå. Ofta ansvarar en hyresgäst­förening för flera kommuner. I riktigt stora kommuner kan det finnas flera föreningar. Hyresgäst­föreningarna inriktar sig främst på förhandling med hyresvärdar, lokal bostadspolitik och stöd för att utveckla lokalt engagemang.

Region

Den tredje nivån är regionerna. Det finns nio regioner inom Hyresgäst­föreningen. De har ansvar för att inom respektive regions område samordna de kommunala hyresgäst­föreningarna. De arbetar också med bostadspolitik, medlemsutveckling och stödjer medlemmar i deras relation till hyresvärdar.

Mer om våra regioner

Förbundsstyrelsen

Över regionerna finns en nationell nivå där medlemmarna väljer representanter till förbundsstyrelsen.

Läs mer om förbundsstyrelsen

Förbundsstämman

Förbundsstyrelsen väljs av förbundsstämman - stämman är den högsta beslutande nivån och äger rum vartannat år, alltid ojämna årtal. Här samlas representanter för medlemmarna inom hela Hyresgäst­föreningen och tar beslut om riktningen föreningen ska ta i framtiden. Mellan stämmorna är förbundsstyrelsen den högsta beslutande nivån och ansvarar för att stämmans beslut blir genomförda.

Läs mer om förbundsstämman

Tjänstemannaorganisationen

Parallellt med de förtroendevalda medlemmarna på de olika nivåerna finns tjänstemän som är anställda för att stödja medlemmarna och de förtroendevalda samt att arbeta med de beslut som tas. Rådgivning till medlemmar, juridiskt stöd, arbete med samhällsutveckling och opinionsbildning samt förhandlingar med hyresvärdar är några av de anställdas uppgifter. Anställda finns på de nio regionerna och riksförbundet.

Förbundschefen är högsta chefen i tjänstemannaorganisationen. Förbundschefen får sitt uppdrag av förbundsstyrelsen. Förbundschefen är chef för regionscheferna och enhetscheferna på riksförbundet.