Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

kvinna vattnar växter i växthus
Framtidsrörelsen Hyresgästföreningen

Miljöarbete

Här hittar du vår miljöpolicy, vår hållbarhetsrapport och våra ställningstaganden i flera viktiga frågor. Det kommer inom kort även finnas en digital utbildning för dig som är nyfiken på att lära dig mer, och inspiration till vad du kan göra i just ditt område.

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det handlar bland annat om att bibehålla biologisk mångfald, ett klimat i balans, rent vatten och en giftfri miljö. En hållbar utveckling kräver helt enkelt att vi tar hänsyn till de gränser planeten sätter upp.

Att bo i flerfamiljshus har objektivt goda förutsättningar för att vara miljösmart. Det blir färre ytterväggar i förhållande till vår boyta och därmed lättare att hålla varmt. Det tar mindre markyta i anspråk, vilket är gynnsamt när allt fler vill bo i städerna. Det är en av flera anledningar till att hyresgäster idag ofta lever mer hållbart än genomsnittet i Sverige. Vi bor på mindre yta och åker mer kollektivt än genomsnittet. I hyresrätten finns också en historia av att dela på nyttigheter såsom tvättmaskiner och verktyg. Men ändå finns mycket kvar att göra.

Här till höger hittar du bland annat vår miljöpolicy som antogs i december 2019 och är en åsiktsförklaring av var vi står i frågan, men också en översikt av vad vi vill göra för att bidra till ett hållbarare samhälle.