Förhandlingsdelegation

Hyresförhandling i region Sydost

Här hittar du information om hyresförhandlingar i Östergötland, Småland, Öland och Blekinge. Efterhand kommer vi fylla på med resultat i regionen.

Filmer
Hyresgästföreningen

Region Sydost förhandlar hyran för 51 kommuner

I region Sydost förhandlar vi hyran och hyresvillkor för fler än 220 000 lägenheter. Förhandlingarna består exempelvis av årliga hyreshöjningar med anledning av hyresvärdens kostnadsökningar för drift och underhåll. Likaså förhandlar vi hyresnivån i samband med renoveringar som påverkar hyresnivån samt hyran för nyproducerade lägenheter.

Under 2022 förhandlades hyresvärdarnas yrkade hyreshöjning ner med över 200 miljoner kronor. Det motsvarar en sänkning av hyresvärdarnas krav med i genomsnitt 900 kronor per år och lägenhet. De kollektiva hyresförhandlingarna är det viktigaste skyddet mot orimliga hyreshöjningar.

Aktuell information om årshyresförhandlingar 2023

Hyresförhandlingar i Jönköpings län

Hyresförhandlingar i Kalmar län

Hyresförhandlingar i Blekinge län 

Hyresförhandlingar i Kronobergs län 

Hyresförhandlingar i Östergötlands län