Engagera dig i en förhandlingsdelegation
Mostphotos

Förhandlingsdelegation

I en förhandlingsdelegation kan du vara med och förhandla hyror och se till att dina och dina grannars åsikter blir hörda. Du kan också hjälpa till genom att samla in information inför en förhandling.

Genom att bilda eller delta i en förhandlingsdelegation kan du vara med och påverka hyrorna och både ditt och dina grannars boende på ett väldigt konkret sätt.

När du ingår i en förhandlingsdelegation, kan du bidra med expertkunskap om hur det är att bo i ett visst område eller hos en viss hyresvärd. Du kan också vara med och förhandla hyrorna och andra överenskommelser med hyresvärden.

Till stöd har förhandlingsdelegationen en anställd förhandlingsledare som har expertiskunskap om förhandlingsstrategi och ekonomiska avväganden. 

Det är medlemmarna på föreningens årsmöte som väljer vilka som ska vara med i en förhandlingsdelegation och du har därför hyresgästernas mandat att representera dem.

Om du inte vill vara med i en förhandlingsdelegation, men ändå hjälpa till i förhandlingarna, kan du till exempel hjälpa till att samla in information. För att kunna göra en så bra förhandling som möjligt, är det viktigt att förhandlingsdelegationen har all information de behöver om området de ska förhandla för. Det är du som bor i området som är expert och din kunskap är därför väldigt värdefull.