Så behandlar vi personuppgifter

Du kan vara trygg med att Hyresgästföreningen behandlar personuppgifter på ett säkert sätt.

Hyresgästföreningen respekterar din integritet och vill att du ska känna dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter. I vår integritetspolicy hittar du information om vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och hur länge uppgifterna sparas. Du får även information om dina rättigheter gentemot oss när det gäller vår behandling av dina personuppgifter.

Bo kvar-försäkring för nya medlemmar

I samarbete med BNP Paribas Cardif har vi tagit fram en frivillig bo kvar-försäkring som hjälper dig att betala delar av dina boendekostnader vid arbetslöshet och sjukskrivning - och ger engångsutbetalningar vid kritisk sjukdom och dödsfall. Försäkringen gäller för dig som medlem och för din make/sambo som är skriven på samma adress.

Försäkringen erbjuds till nya medlemmar i samband med att man blir medlem i Hyresgästföreningen. Om man avslutar sitt medlemskap måste det dröja minst 18 månader innan man i samband med nytt inträde kan få en ny kostnadsfri period.

För att BNP Paribas Cardif ska veta vilka medlemmar som är försäkrade delar Hyresgästföreningen ut personuppgifter till försäkringsbolaget. Som ny medlem kan du förhindra att det sker genom att kontakta oss på 0771-443 443 inom en månad efter att du blev medlem.

Kontakta oss

Du har alltid möjligheten att höra av dig till oss om du inte vill bli kontaktad av oss eller våra samarbetspartners. Hör då av dig till Servicecenter

Har du frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till vårt dataskyddsombud.

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats kan du läsa mer om EU:s dataskyddsförordning, GDPR.