Text från TT

Nya hyror för 1 396 lägenheter i Karlshamn

1 396 lägenheter till privata hyresvärdar i Karlshamn får nu nya hyror, efter att hyresförhandlingen mellan Hyresgäst­föreningen och Fastighetsägarna Syd blivit klar. För lägenheter med varmhyra höjs hyran med 4,85 procent, från den 1 mars.

I början av förhandlingen ville Fastighetsägarna Syd höja hyrorna med 9,44 procent.

- Vi förstår att de stora kostnadsökningarna påverkar fastighetsägarna, men man får inte glömma att det påverkar hyresgästerna också. Hyresgästerna är dessutom en grupp som ofta redan har små marginaler ekonomiskt, säger David Broo, förhandlare Hyresgäst­föreningen region Sydost.

Fastighetsägarna Syd förhandlar för en rad olika privata hyresvärdar i Karlshamn och höjningarna ser därför lite olika ut. När det gäller vissa fastigheter har man även avtalat om särskilda villkor för att förbättra förvaltningskvalitén i samband med hyresförhandlingen.

Från den 1 mars 2023 höjs hyran med:

  • Lägenheter med varmhyra: 4,85 procent.
  • Lägenheter med kallhyra (där hyresgästen själv betalar för uppvärmning): 4,45 procent.
  • Lägenheter med varmhyra, där hushållselen ingår: 5 procent.

- Det var en konstruktiv förhandling och vi lyckades komma överens lokalt, även om vi stod långt ifrån varandra i början av förhandlingarna. Det gjorde också att vi kunde komma överens om att det inte blir någon retroaktiv höjning, vilket i annat fall alltid är jobbigt, säger David Broo.