En kvinna sitter vid ett bord och antecknar något på ett papper.

Strandning av årlig hyresförhandling

Vad innebär det när parterna inte är överens och en årlig hyresförhandling strandar? Här berättar vi om följderna av en strandning och hur du som hyresgäst ska agera!

Hur fungerar en årlig hyresförhandling?

Ofta äger en hyresförhandling rum årligen – från september till några månader in på det nya året, beroende på hyreshöjningsdatum. En fastighetsägare initierar förhandling hos Hyresgästföreningen, varpå vi granskar deras krav. Parterna sätter sig därefter vid förhandlingsbordet.

Läs mer om hyresförhandlingar här! 

Vad innebär en strandad förhandling?

Oftast kommer parterna överens, men ibland kan en förhandling låsa sig och någon av parterna väljer att avbryta (stranda) förhandlingen. Den strandande parten kan då vända sig till hyresnämnden, som beslutar om den nya hyran. Hyran ska sättas inom ramen för det bruksvärdessystem vi har i Sverige. Risken vid strandade förhandlingar i det privata beståndet är att hyran blir högre än vad hyresvärden först yrkade på. Det beror på att hyresnämnden inte prövar själva hyreshöjningen utan lägenhetens totala bruksvärde, alltså vad lägenheten är värd i förhållande till likadana lägenheter på orten. Ibland vänder sig hyresvärden direkt till hyresgästerna, se direktavisering nedan.

Gäller tvisten ett kommunalägt bolag kan parterna istället vända sig till Hyresmarknadskommittén. I kommittén ingår representanter från både Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta, som är de allmännyttiga bostadsföretagens branschorganisation. Hyresgästföreningen är representerade både av tjänstemän och av förtroendevalda i kommittén. I det allmännyttiga beståndet brukar inte hyran i den årliga förhandlingen bli högre än hyresvärdens yrkande, eftersom parterna har förbundit sig att följa Hyresmarknadskommitténs rekommendation om ny hyra.

Blockerat innehåll.

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

Vad är en direktaviserad hyra?

Ibland skickar hyresvärdar ut betalningsavier med en ny högre hyra, trots att förhandlingen strandat. Detta kallas för direktavisering. Om det finns en förhandlingsordning i en fastighet får inte hyresvärden höja hyran utan förhandling med Hyresgästföreningen – vi behöver godkänna hyreshöjningen.

Vad ska du göra om du får en direktaviserad hyra?

Om du blir direktaviserad ska du bara sitta lugnt i båten och fortsätta betala din gamla hyra. Du kan inte bli av med ditt hyreskontrakt så länge du betalar den senast förhandlade hyran. Om du är osäker, ska du kontakta rådgivningen på Hyresgästföreningen.

Om hyresgästen väljer att betala den nya direktaviserade hyran kan det juridiskt tolkas som att hyresgästen godkänt den nya hyran. Även om det i vissa fall bara handlar om några kronors skillnad för den enskilda hyresgästen leder det till att hyressättningssystemet, som baseras på förhandling mellan Hyresgästföreningen och hyresvärden, försvagas. Därför ska en hyra som inte godkänts av Hyresgästföreningen undvika att betalas. Vi rekommenderar alltid hyresgästerna att fortsätta betala den gamla (senast förhandlade hyran) tills den nya hyran har bestämts i hyresnämnden, Svea hovrätt eller i Hyresmarknadskommittén. Så länge du betalar din hyra kan du inte bli vräkt.

Strandningar av hyresförhandling
Hyresgästföreningen

Hur anser Hyresgästföreningen att en förhandling ska gå till?

Vi tror på den svenska modellen där hyresförhandlingar sköts lokalt av lokala parter. Vi har till årets förhandlingar kommit överens med Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna om ett gemensamt förhandlingsunderlag vi tror kommer att leda till bättre förutsättningar för att nå lokala överenskommelser. Skulle det inte lyckas finns möjligheten till tvistelösning, men där vill vi inte hamna. Förhandlingar ska skötas lokalt av de lokala parterna.

Här kan du läsa mer om 2023 års förhandlingar.