Aneby Bostäder
Mostphotos

Aneby Bostäder – du måste inte betala hyreshöjningen

Aneby Bostäder har nyligen gått ut och felaktigt informerat om att hyreshöjningarna för 2023 är bestämda. Inga höjningar är klara än, det finns ingen förhandling med Hyresgästföreningen och det är därför upp till dig som hyresgäst om du vill gå med på höjningen eller inte. På den här sidan kan du hitta mer information om vad som gäller.

Det finns ingen förhandlingsordning mellan Aneby Bostäder och Hyresgästföreningen. Därför kan inte Hyresgästföreningen gå in och förhandla hyrorna. Förhandlingen sker i stället direkt mellan Aneby Bostäder och dig som hyresgäst.

Aneby Bostäder gick ut med att de kommer höja sina hyror med 5,5 procent och får det att låta som en relativt låg höjning. Hyresgästföreningen håller inte med, flera av allmännyttorna i grannkommunerna har till exempel lägre höjningar än så. Vi tycker helt enkelt att höjningen är hög.

I en förhandling kan inte bara den ena parten bestämma. Därför ses Aneby Bostäders krav på hyreshöjning i detta fall som en del i förhandlingen. Inget är alltså klart än.

Nu ligger bollen hos dig som hyresgäst

 • Om du tycker att Aneby Bostäders krav är rimligt, betalar du den nya hyran. Det ses som att du accepterar deras krav och förhandlingen är då klar.
 • Om du inte vill gå med på Aneby Bostäders krav, fortsätter du att betala din gamla hyra. Det ses som att du inte går med på kravet och förhandlingen fortsätter.

Du kan inte bli uppsagd för att du inte betalar höjningen
Det är viktigt att veta att du inte kan bli uppsagd från din lägenhet för att du inte vill gå med på hyresvärdens krav, så länge förhandlingen pågår. Så länge du fortsätter att betala din gamla hyra behöver du inte oroa dig.

Tänk på att det kan bli retroaktiv hyra
Det finns alltid en risk att man får en höjning retroaktivt även om förhandlingen blir klar först i efterhand. Därför rekommenderar vi alltid att man lägger undan pengar för att inte få en allt för hög höjning på en gång.

Bostadspolitik och marknadshyror
Mostphotos

Gör så här för att betala den gamla hyran

Betala din gamla hyra precis som vanligt.

Betala via din internetbank eller använd en tom avi. Tänk på att fylla i:

 • Rätt mottagare (samma plus- eller bankgiro som tidigare).
 • Rätt hyra (den senast överenskomna, "gamla" hyran).
 • Vilken månad betalningen gäller.
 • Vilken lägenhet det gäller, gärna lägenhetsnummer.

Om du betalar via autogiro:

 • Ta bort ditt autogiromedgivande.
 • Betala hyran som beskrivits i stegen ovan.
 • Har du tillgång till internetbank betalar du där.
 • Eller använd telefonbanken eller gå till ett bankkontor och fyll i en bankgiro- eller plusgiroblankett.

Om du betalar via e-faktura:

 • Fyll i rätt hyra och bocka av OCR. Skriv istället i meddelandefältet ditt namn och vilken lägenhet hyresbetalningen gäller.