Vimarhems hyror höjs med 4,4 procent.
Vimarhems hyror höjs med 4,4 procent.

Vimarhems nya hyror klara

Förhandlingen om årets hyreshöjning mellan Hyresgäst­föreningen och Vimarhem i Vimmerby är nu klar. Från den 1 april höjs hyran för bolagets cirka 1 300 lägenheter med 4,4 procent.

- Det ekonomiska läget påverkar förhandlingarna på ett tydligt sätt. Alla har drabbats av de ökade kostnaderna i samhället, även fastighetsbolagen, vilket jag har full förståelse för. Man får dock inte glömma bort att hyresgästerna drabbats minst lika hårt och att många hyresgäster dessutom redan lever på mycket små marginaler ekonomiskt, säger Benny Andersson, förhandlare Hyresgäst­föreningen region Sydost.

Efter en hyresförhandling mellan Hyresgäst­föreningen och Vimarhem har man kommit överens om årets hyreshöjning för bolagets drygt 1 300 lägenheter. Hyrorna höjs med 4,4 procent från den 1 april 2023. Förhandlingarna har utgått från den nya treparts­överenskommelsen.

Våren 2022 slöts en trepartsöverenskommelse mellan Hyresgäst­föreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna. Överenskommelsen innefattar rekommendationer till de lokala parterna och tydliggör vilka faktorer som bör ligga till grund för förhandlingarna om den årliga hyresutvecklingen.

- Vi har haft konstruktiva och effektiva förhandlingar. Det känns positivt att vi har lyckats komma överens lokalt trots det svåra förhandlingsläget, säger Benny Andersson.

Här kan du läsa mer om treparts­överenskommelsen: https://www.hyresgastforeningen.se/om-oss/vad-vi-gor/hyresforhandling/trepartsoverenskommelsen/