Hyrorna höjs för 2 619 lägenheter i Karlskrona kommun.
Hyrorna höjs för 2 619 lägenheter i Karlskrona kommun.

Nya hyror för 2 600 lägenheter i Karlskrona

Hyresgäst­föreningen och Fastighetsägarna Syd har nu förhandlat färdigt om hyrorna för ett stort antal privata fastighetsägare i Karlskrona kommun. För majoriteten av lägenheterna höjs hyran med 4,85 procent, från den 1 april 2023.

Förhandlingarna om årets hyresförhandling mellan Hyresgäst­föreningen och Fastighetsägarna Syd (FÄF Syd) är nu klara. FÄF Syd förhandlar för ett antal privata fastighetsägare i Karlskrona kommun och totalt handlar det om 2 619 lägenheter som nu får nya hyror.

  • De lägenheter som har varmhyra får en hyreshöjning på 4,85 procent.
  • De lägenheter som har kallhyra får en hyreshöjning på 3,85 procent.
  • De lägenheter som har varmhyra där hushållselen ingår får en hyreshöjning på 5 procent.

Alla hyreshöjningar börjar gälla den 1 april 2023. För vissa av fastigheterna finns även villkor för att förbättra förvaltningskvalitén.

- Vi stod väldigt långt ifrån varandra i början av förhandlingarna men det känns positivt att vi genom en konstruktiv dialog lokalt ändå lyckades komma överens och att vi därmed kunde undvika en retroaktiv höjning, som jag vet kan vara tufft för många hyresgäster, säger David Broo, förhandlare Hyresgäst­föreningen region sydost.

Tidigare i år höjdes Karlskronahems hyror retroaktivt efter att parterna inte kunnat komma överens. Det blev i stället Hyresmarknadskommittén som fick ta beslutet om hyreshöjningen och de bestämde att hyrorna skulle höjas retroaktivt från 1 januari 2023. David Broo menar att om man inte hade kommit överens lokalt med FÄF Syd, hade det funnit en risk för ett liknande resultat med retroaktivitet för deras hyresgäster också.

Från början ville FÄF Syd höja hyrorna med 8,67 procent, något som Hyresgäst­föreningen inte ville gå med på.

- Jag förstår att många fastighetsägare har fått ökade kostnader, men samma sak gäller även för hyresgästerna. Många har redan svårt att klara av sin ekonomi och har helt enkelt inte råd med för höga hyreshöjningar. Alltför höga hyreshöjningar riskerar även att påverka köpkraften lokalt, vilket i sin tur också drabbar fastighetsägarna, säger David Broo.