Tillbaka till startsidan
Möte på ett café
Pexels

Dokument och mallar

På den här sidan hittar du dokument, mallar och kampanjmaterial.

Regionalt valmaterial 2022

Affisch A3

Affisch A4

Flyer

Flyer kort text

Mall flyer

LH-årsmöte

Blankett inför årsmötet 2022

Coronaverktyg

Verktygslåda för covidsäkra utåtriktade aktiviteter och bra tips inför digitala möten

Manualer för digitala möten

Mini manual för Teams

Grundlig manual för Teams

Instruktion Zoom

Guide för föreningarnas webbsidor

Så skapar du aktiviteter och nyheter på föreningens webbsida

Affischmallar

Här kan du ladda ner mallar för affischer. För enklare flygblad använder vi oss av typsnitten Arial och Times New Roman som finns i de flesta datorer. Arial används som rubriktypsnitt, medan Times New Roman används i brödtext.

Årsmötesaffisch

Bostadsmöte affisch

Rutiner för Remisshantering

Rutin svara på remiss – riktlinjer till föreningar

Bomöte

Mall dagordning Bomöte

Mall protokoll Bomöte

Närvaroförteckning

Ekonomi

Bokslutsblankett LH

Ansökan blankett LH-pott

Bidrag för lokal verksamhet__A4__(VERSION 2.2)

Ansökan_blankett_ hyresgästmedel

Ansökningsformulär_barn-_och_ungdomsfond

Ansokan_blankett_aktivitetsgrupper

Revisionsberättelse Lokal hyresgästförening

Revisionsinstruktion för Lokala hyresgästföreningar

Checklista förvaltningsrevision Hyresgästförening

Checklista för förvaltningsrevision av lokala hyresgästföreningar

Arvode förtroendevalda

Fakturaunderlag blankett

BLA bokföring

Instruktioner till Swedbank uppdragsblankett

Fullmakt Swedbank

Arvodesräkning ifyllbar

Gemensamma arvodesregler

Studier

Anmälan om studiecirkel

Kassör i Hyresgästföreningen

Komihåglista studiecirkel

Ledamot i Hyresgästföreningen

Mall för att skriva en motion

Ordförande i Hyresgästföreningen

Sekreterare i Hyresgästföreningen

Styrelse

Uppdragsblankett konstituering

Informationsblad HGF-medel x 2

Hyreskontrakt LH-lokal med bilagor verksamhetsrådet

Alkohol- och drogpolicy

Protokoll Samråd boinflytande (2)

Mall protokoll styrelsemöte lokal hyresgastforening

Ärendelista Samråd boinflytande

Verksamhetsberättelse lokal hyresgästförening

Verksamhetsplan LH-pott

Verksamhetsplan fritidsmedel

Ordförandebrev

Ordförande har ordet februari 2022

Ordförande har ordet oktober 2021

Ordförande har ordet september 2021

Ordförande har ordet maj 2021

Ordförande har ordet april 2021

Ordförande har ordet februari 2021

Övriga dokument

Handlingsplan vid hot och våld mot förtroendevalda