Möte på ett café
Pexels

Kurser i Region Stockholm 2022

Hej och varmt välkommen till Region Stockholms kurskalendarium!

Sidan uppdateras löpande.

Hösten 2022 

Vi planerar för en höst där vi kommer att ha de flesta utbildningarna på regionkontoret vid Globen, men det blir även några kurser digitalt.

Lärkan: Hyresgästföreningens utbildningsplattform
Här anmäler du dig till våra kurser och hittar e-utbildningar i många olika ämnen. Det enklaste och säkraste sättet att logga in är med BankID. Om du vill kan du också logga in med ditt medlemsnummer.
Här hittar du Lärkan!    

Missa inte alla utbildningar på Lärkan som du kan gå när det passar dig. Här finns till exempel kurser om stadsodling, hur du värvar nya medlemmar, bostadspolitisk introduktion och bra information för dig som är kassör eller valberedare.

Höstens kurser

SEPTEMBER

Upprustningsseminarium 4 –
Besiktning av lägenheter och fastigheter 
 
Den fjärde träffen handlar om metodiken vid en besiktning och du får en kort förklaring av den juridiska bakgrunden. Vi delar med oss av praktiska tips och konkreta hjälpmedel. 
Målgrupp: förtroendevalda som arbetar med upprustning   
Tid: tisdag 13 september 2022 kl. 18.30-20.30 
Plats: digitalt  
Anmälan: det här är en del av en seminarie-serie där anmälan gjordes i april till samtliga tillfällen. 

Introduktion för nyvalda i föreningsstyrelse på kommun/stadsdelsnivå   

Välkommen till en utbildning för dig som är ny som ledamot i en föreningsstyrelse. Utbildningen fokuserar på vad som är din och föreningsstyrelsens roll och uppdrag.  
Tid: onsdag 21 september 2022 kl. 18.30-21.00 
Plats: regionkontoret, Arenavägen 63 
Målgrupp: nyvalda förtroendevalda på föreningsnivå det vill säga kommun/stadsdelsnivå  
Anmälan: senast 1 september via Lärkan eller via mejl till bildning@hyresgastforeningen.se


Samråd enligt boinflytandeavtal 

Varmt välkommen att delta i vår utbildning i boinflytandesamråd. Vi går igenom vad ett boinflytandeavtal är, hur upplägg för samråd ser ut och provar enklare förhandlingsteknik. Här får du som kursdeltagare tillfälle att utbyta erfarenheter, göra övningar och få djupare kunskap om boinflytandeavtalets betydelse. OBS! Vi går inte igenom samråd vid upprustning. Kursen fokuserar på löpande samråd utifrån boinflytandeavtal 
Målgrupp: hyresgäster som utifrån boinflytandeavtal deltar i bosamråd med hyresvärden/förvaltaren. 
Tid: lördag 24 september 2022 kl. 10.00-15.00   
Plats: regionkontoret Arenavägen 63 
Anmälan: senast 31 augusti via Lärkan. Eller mejla bildning@hyresgastforeningen.se


OKTOBER

Kassörsutbildning LH 
 
Här får du grundläggande kunskaper om bokföring och ekonomi utifrån ditt uppdrag som förtroendevald kassör i en lokal hyresgästförening. Vi kommer bland annat att gå igenom enklare bokföring, bokslut och revision.  
Tid: tisdag 11 oktober 2022 kl. 18.00-20.00 
Plats: digitalt 
Målgrupp: kassörer i en lokal hyresgästförening som inte tidigare gått kursen 
Anmälan: senast 20 september via Lärkan eller via mejl till bildning@hyresgastforeningen.se 
 

Upprustningsseminarium 5 – Varsam upprustning 
 
I Stockholmsregionen finns fortfarande ett omfattande renoveringsbehov. Modexa är ett företag som har specialiserat sig på varsamma och hållbara renoveringar. Vad är deras erfarenheter av att arbeta med varsamhet och bevarande av befintlig, fungerande inredning och hur går det till?  
Målgrupp: förtroendevalda som arbetar med upprustning. 
Tid: onsdag 12 oktober 2022 kl. 18.30-20.30 
Plats: regionkontoret Arenavägen 63 
Medverkande: Modexa 
Anmälan: det här är en del av en seminarieserie där anmälan gjordes i april till samtliga tillfällen. 
 
Utbildning i Hyresjuridik del 1 

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper om hyreslagens struktur och innehåll – Hur kan du på egen hand söka svar på enklare frågor om hyreslagen och hyresförhandlingslagen. Vi tittar också på vilka frågor som ska lämnas till någon med djupare kunskaper. 
Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som är ledamot i Hyresgästföreningens styrelser. Vi kommer att prioritera dig som inte tidigare gått kursen och som behöver kunskaperna i ditt uppdrag inom Hyresgästföreningen.  
Tid: lördag-söndag 22–23 oktober 2022 kl. 09.30-16.00 
Plats: regionkontoret Arenavägen 63 
Anmälan: senast 29 september via Lärkan eller mejl till bildning@hyresgastforeningen.se 
 

NOVEMBER

Att hålla i ett hybridmöte del 1 

Under hösten arrangerar vi en utbildning i två delar om hur man håller hybridmöten. Den första delen, som sker digitalt, handlar om hur vi leder digitala träffar. Här går vi igenom vad som skiljer ett hybridmöte jämfört med digitala och fysiska möten. Den andra delen som hålls fysiskt handlar om hur vi skapar effektiva möten i det nya möteslandskapet. Hur formar vi det goda mötet redan i mötesinbjudan? Hur får vi alla delaktiga i mötet? 
Målgrupp: Förtroendevalda som håller i möten inom Hyresgästföreningen. 
Tid: tisdag 8 november 2022 kl. 18.30-20.00 
Plats: Digitalt 
Anmälan: till båda tillfällen sker senast 18 oktober via Lärkan eller mejl till bildning@hyresgastforeningen.se 
 
 
Utbildning i Hyresjuridik del 2 

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper om hyreslagens struktur och innehåll – Hur kan du på egen hand söka svar på enklare frågor om hyreslagen och hyresförhandlingslagen. Vi tittar också på vilka frågor som ska lämnas till någon med djupare kunskaper. 
Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som är ledamot i Hyresgästföreningens styrelser. Vi kommer att prioritera dig som inte tidigare gått kursen och som behöver kunskaperna i ditt uppdrag inom Hyresgästföreningen. För att delta i del 2 krävs att del 1 genomförts. 
Tid: lördag-söndag 19–20 november 2022 kl. 09.30-16.00 
Plats: regionkontoret Arenavägen 63 
Anmälan: Detta är det andra tillfället i en serie där anmälan skedde inför första tillfället. Sista anmälningsdag är den 29 september 2022.  


VIP - Valberedare i praktiken

En träff både för dig som är nyvald och för dig som är erfaren valberedare. Under kvällen diskuterar vi vad det finns för förväntningar på dig som valberedare, men också vilket stöd du kan räkna med. Vi informerar om innehållet i Hyresgästföreningens valberedningsstrategi och arbetsordning. Vi berättar om hur ett valberedningsår ser ut och delar erfarenheter med varandra. Syftet med träffen är att du som valberedare ska få kännedom om vad ditt uppdrag innebär och förutsättningar att genomföra det på ett bra sätt.  
Målgrupp: valberedare på förenings- och LH-nivå 
Tid: tisdag 22 november 2022 kl. 18.30-20.30 
Plats: regionkontoret, Arenavägen 63 eller digitalt. Du väljer själv. 
Anmälan: senast 2 november via Lärkan eller mejl till bildning@hyresgastforeningen.se  


Att hålla i ett hybridmöte del 2 

Under hösten arrangerar vi en utbildning i två delar i hur man håller hybridmöten. Den första delen, som sker digitalt, handlar om hur vi leder digitala träffar. Här går vi igenom vad som skiljer ett hybridmöte jämfört med digitala och fysiska möten. Den andra delen som hålls fysiskt handlar om hur vi skapar effektiva möten i det nya möteslandskapet. Hur formar vi det goda mötet redan i mötesinbjudan? Hur får vi alla delaktiga i mötet? 
Målgrupp: Förtroendevalda som håller i möten inom Hyresgästföreningen. 
Tid: onsdag 23 november 2022 kl. 18.30-21.00 
Plats: regionkontoret, Arenavägen 63 
Anmälan: till båda tillfällen sker senast 18 oktober via Lärkan eller mejl till bildning@hyresgastforeningen.se  


Utbildning för Lokalansvariga 

I en del bostadsområden finns en fritidslokal. Den som är lokalansvarig sköter bokningar, uthyrning, depositionsavgift och nycklar till lokalen. Denna utbildning ger dig mer kunskap om vad ansvaret innebär och du får möjlighet att ta del av praktiska exempel på sådant som kan uppstå i bostadskvarteret. 
Målgrupp: Du som är lokalansvarig i en lokal hyresgästförening. 
Tid: tisdag 29 november 2022 kl. 18.30-20.30 
Plats: regionkontoret, Arenavägen 63 
Anmälan: senast 9 november via Lärkan eller mejl till bildning@hyresgastforeningen.se 


DECEMBER

Påverka genom remiss 

Vi pratar om vad systemet med remisser innebär och hur vi hanterar remisser i Hyresgästföreningen region Stockholm, Vi tittar också på hur remissvar kan utformas så att våra möjligheter att påverka ökar. Vi går även igenom praktiska frågor som innehåll, disposition och språk med mera.     
Målgrupp: Remissansvariga i föreningsstyrelser samt förtroendevalda på alla nivåer som är intresserade av hur remissvar kan användas som politiskt påverkansmedel.  
Tid: onsdag 7 december 2022 18.30-20.30 
Plats: digitalt 
Anmälan: senast 22 november. Anmäl dig via länk i inbjudan. 
 
 
Revisorsträff 

Syftet med träffen är att du som revisor skall känna dig säker i din roll och ha tillräckliga kunskaper för att utföra ditt uppdrag på ett bra sätt. Du får möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra revisorer. 
Målgrupp: I första hand du som är ordinarie revisor eller ersättare på Föreningsnivå. Revisorer på LH-nivå i mån av plats. 
Tid: torsdag 8 december 2022 kl. 18.30-20.00 
Plats: regionkontoret, Arenavägen 63 
Anmälan: senast 18 november. Anmäl dig via länk i inbjudan. 


Lär dig mer om Lärkan 
 
Hyresgästföreningens lärplattform Lärkan har varit i gång några år nu. Där finns många bra, roliga och framför allt nyttiga utbildningar som du kan gå när det passar just dig. Här kan du också anmäla dig till regionens kurser och se din egen utbildningsstatistik. Vi tittar på hur man hittar på Lärkan och vilka möjligheter som finns där. 
Målgrupp: medlemmar och förtroendevalda  
Tid: onsdag 14 december 2022 kl. 18.30-20.00 
Plats: digitalt 
Anmälan: senast 25 november här

 

JANUARI

Hyresjuridik, del 3 av 3 

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper om hyreslagens struktur och innehåll – Hur kan du på egen hand söka svar på enklare frågor om hyreslagen och hyresförhandlingslagen. Vi tittar också på vilka frågor som ska lämnas till någon med djupare kunskaper. 
Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som är ledamot i Hyresgästföreningens styrelser. Vi kommer att prioritera dig som inte tidigare gått kursen och som behöver kunskaperna i ditt uppdrag inom Hyresgästföreningen För att delta i del 3 krävs att del 1 och 2 genomförts. 
Tid: lördag 28 januari 2023 kl. 09.30-16.00 
Plats: regionkontoret, Arenavägen 63 
Anmälan: Detta är sista tillfället i en serie där anmälan skedde inför första tillfället. Sista anmälningsdag är den 29 september 2022.  
 
 
 
Förhandlingsutbildning  
Förhandlingsutbildningen genomgår en stor förändringsprocess och den beräknas vara klar till våren 2023. Under hösten 2022 kommer regionkontorets Förhandlingsenhet hålla en förenklad utbildning i respektive råd och delegation. Kontakta din förhandlare för mer information. 

 
Viktigt att veta när du anmäler dig till en kurs! 
Vi tillämpar inte “först till kvarn”. Däremot är det viktigt att anmälan har kommit in senast sista anmälningsdatum. I första hand anmäler du dig via Lärkan. Om du mejlar oss: glöm inte att skriva vilken kurs din anmälan gäller.

Se gärna till att din e-postadress är uppdaterad hos Hyresgästföreningen så att du inte missar någon kursinbjudan.
Kontakta medlemscenter@hyresgastforeningen.se eller ring 0771–443 443.