Möte på ett café
Pexels

Kurser i Region Stockholm

Hej och varmt välkommen till Region Stockholms kurskalendarium!

Sidan uppdateras löpande.

Lärkan är Hyresgästföreningens utbildningsplattform  
Här anmäler du dig till våra kurser och här hittar du även e-utbildningar som du kan gå när det passar dig. För dig som är ny rekommenderar vi att du startar med vår digitala introduktionsutbildning ”Välkommen till Hyresgästföreningen”.  Här hittar du Lärkan!  
 
Det enklaste och säkraste sättet att logga in på Lärkan är med BankID. Lärkan hittar du via www.hyresgastforeningen.se.  Kursprogrammet uppdateras löpande. Vid frågor går det bra att höra av sig till bildning@hyresgastforeningen.se.  
 
När du anmäler dig till en kurs    
Det är viktigt att din anmälan kommer in senast sista anmälningsdatum. När vi har fler sökande än platser på en kurs, gör vi ett urval utifrån uppdrag och behov av utbildning. Det enklaste är att du anmäler dig på Lärkan, men du kan även välja att mejla oss. Vi behöver då veta vilken kurs du vill gå, ditt namn och eventuella allergier/specialkost eller andra förutsättningar för din medverkan.  
  
Se gärna till att din e-postadress är uppdaterad hos Hyresgästföreningen så att du inte missar någon kursinbjudan. Kontakta  medlemscenter@hyresgastforeningen.se eller ring 0771–443 443.  

Hösten 2023 

AUGUSTI

Träff för lokalansvariga

I en del bostadsområden finns en kvarterslokal. Den som är lokalansvarig sköter bokningar, uthyrning, depositionsavgift och nycklar till lokalen.

Denna träff är en möjlighet för dig att diskutera praktiska problem som kan uppstå i bostadskvarteret kring lokalen.

Träffen fokuserar på deltagarnas frågor och kombineras med information kring uthyrning och utlåning av lokaler. Träffen riktar sig särskilt till de förtroendevalda som tidigare gått kursen lokalansvarig eller som haft rollen lokalansvarig under en längre tid.

Målgrupp: Du som är förtroendevald eller lokalansvarig i en lokal hyresgästförening  
Tid: Onsdag 30 augusti kl. 18.30-20.30 
Plats: Regionkontoret Arenavägen 63 
Anmälan: Senast 16 augusti. Inbjudan med anmälningslänk kommer via mejl.

SEPTEMBER

Bostadspolitisk verkstad 4 – Politikerkontakter och nätverksbyggande 

Bostadspolitisk verkstad är utbildningen för dig som vill lära dig mer om bostadspolitik och vill vara med och påverka. Under denna träff pratar vi om på vilket sätt påverka våra kommun- och stadsdelspolitiker samt hur vi kan bygga nätverk med personer och organisationer. 

Målgrupp: Du som är förtroendevald i en föreningsstyrelse eller i en lokal hyresgästförening 
Tid: Tisdag 5 september kl. 18.30-20.30  
Plats: Regionkontoret Arenavägen 63 
Anmälan:Detta är fjärde tillfället i en serie där anmälan skedde inför första tillfället. Sista anmälningsdag var den 3 februari. 

Introduktion för nyvalda i föreningsstyrelse på kommun-/stadsdelsnivå

Välkommen till en utbildning för dig som är ny som ledamot i en föreningsstyrelse. Utbildningen fokuserar på vad som är din och föreningsstyrelsens roll och uppdrag.  

Målgrupp: nyvalda förtroendevalda på föreningsnivå det vill säga kommun/stadsdelsnivå  
Tid: Onsdag 6 september kl. 18.30-21.00 
Plats: Regionkontoret, Arenavägen 63
Anmälan: Senast 15 augusti via Lärkan eller via mejl till bildning@hyresgastforeningen.se


Upprustningsseminarium 4 – Besiktning av lägenheter och fastighet 

Den fjärde träffen handlar om metodiken vid en besiktning och du får en kort förklaring av den juridiska bakgrunden. Vi delar med oss av praktiska tips och konkreta hjälpmedel. 

Målgrupp: Du som är förtroendevald och arbetar med upprustning 
Tid: Torsdag 13 september kl. 18.00-20.00  
Plats: Regionkontoret Arenavägen 63  
Anmälan: Detta är fjärde tillfället i en serie där anmälan skedde inför första tillfället. Sista anmälningsdag var den 3 april. 

Förhandlingsutbildning - Gotland 

Detta är utbildningen för dig som är ny i en förhandlingsdelegation, ett förhandlingsråd eller är husombud. Under utbildningen går vi igenom förhandlingssystemet, lagar och styrdokument samt vad som ingår i ditt uppdrag. 
 
Målgrupp: Du som är förtroendevald med förhandlingsuppdrag på Gotland. 
Tid: Söndag 17  september kl. 9.00-15.00 
Plats: Visby 
 

Odling och juridik - höstspecial 

Är du intresserad av odling och vill lära dig mer? Funderar du över vilka rättigheter du har att utveckla detta intresse på balkongen eller på den gemensamma gården? Här får du tips och råd av trädgårdsmästare från Plantagen samt träffa en av våra odlingsintresserade jurister från regionkontoret. Du har möjlighet att välja mellan följande två datum. 
 
Målgrupp: Du som är medlem i Hyresgästföreningen  
Tid: Torsdag 14 september, alternativt torsdag 21 september kl. 18.30-20.30  
Plats: Plantagen Frescati, Veit Wittrocksväg 2 
Anmälan: Senast 10 september. Välj datum och länk här: 14 september eller 21 september eller mejla bildning@hyresgastforeningen.se  

 

Ekonomiutbildning för lokal hyresgästförening – steg 2 

Syftet med utbildningen är att du ska få kunskap om kassörens uppdrag och roll samt ge dig verktyg att använda i styrelsearbetet.  Här fokuserar vi på grundläggande bokföring och årsbokslut. 
  
Målgrupp: Du som är kassör eller ordförande i en lokal hyresgästförening.  
Tid: Onsdag 20 september kl. 18.30-20.30   
Plats: Digitalt  
Anmälan: Senast 8 september via Lärkan eller via mejl till bildning@hyresgastforeningen.se  

 

Samråd enligt boendeinflytandeavtal 

I denna utbildning går vi igenom vad ett boinflytandeavtal är, hur upplägg för samråd ser ut och provar enklare förhandlingsteknik. Här får du som kursdeltagare tillfälle att utbyta erfarenheter, göra övningar och få djupare kunskap om boinflytandeavtalets betydelse. OBS! Vi går inte igenom samråd vid upprustning. Kursen fokuserar på löpande samråd.
 
Målgrupp: Hyresgäster som utifrån boinflytandeavtal deltar i bosamråd med hyresvärden/förvaltaren.  
Tid: Lördag 23 september kl. 10.00-15.00    
Plats: Regionkontoret Arenavägen 63  
Anmälan: Senast 28 augusti via Lärkan eller via mejl till bildning@hyresgastforeningen.se.  

Remissträff 

Under träffarna för remissansvariga tar vi upp olika aspekter av remisshantering och hur det kan användas i det politiska påverkansarbetet. Innehållet på träffarna läggs upp utifrån föreningarnas behov och önskemål. Det ges även möjlighet att som remissansvarig få hjälp och stöd i att skriva remissvar. 

Målgrupp: Du som är remissansvarig i en föreningsstyrelse eller förtroendevalda och intresserade av remissarbete 
Tid: Onsdagen den 27 september kl. 18.30-20.30   
Plats: Digitalt 
Anmälan: Senast 12 september. Inbjudan och anmälningslänk kommer via mejl. Du kan även mejla din anmälan till bildning@hyresgastforeningen.se.

OKTOBER 

Bildningsträff

På bildningsträffarna träffas vi och pratar om erfarenheter från genomförda utbildningar samt tar upp idéer för kommande utbildningar. Bildningsträffarna skapas lika mycket av er bildningsansvariga som av oss i bildningsgruppen. Hör gärna av er i förväg om det är något speciellt som ni vill ska läggas till kvällens program.    

Målgrupp: Du som har ansvar för bildningsfrågor i en föreningsstyrelse.  
Tid: Torsdag 5 oktober kl. 18.30-20.30
Plats: Regionkontoret Arenavägen 63
Anmälan: Senast 18 september. Inbjudan och anmälningslänk kommer via mejl.

 

Bostadspolitisk verkstad 5 – Fram med fakta 

Bostadspolitisk verkstad är utbildningen för dig som vill lära dig mer om bostadspolitik och vill vara med och påverka. Under denna träff tar vi upp var vi kan hitta relevant och användbara fakta, samt på vilket sätt vi kan använda den till att underbygga våra argument. 

Målgrupp: Du som är förtroendevald i en föreningsstyrelse eller i en lokal hyresgästförening 
Tid: Onsdag 11 oktober kl. 18.30-20.30  
Plats: Regionkontoret Arenavägen 63 
Anmälan: Detta är femte tillfället i en serie där anmälan skedde inför första tillfället. Sista anmälningsdag var den 3 februari. 

 

Upprustningsseminarium 5 – Hållbar renovering 

Under denna träff tar vi upp vad varsamma och hållbara renovering kan innebära och hur man kan göra det möjligt att bevara befintlig, fungerande inredning. Vi pratar även om vad en fastighetsägare vinna på att renovera hållbart och att ge hyresgästerna inflytande i processen. Externa föreläsare medverkar. 

Målgrupp: Du som är förtroendevald och arbetar med upprustning 
Tid: Torsdag 12 oktober kl. 18.00-20.00  
Plats: Regionkontoret Arenavägen 63  
Anmälan: Detta är femte tillfället i en serie där anmälan skedde inför första tillfället. Sista anmälningsdag var den 3 april. 

 

Hyresjuridik, del 1 av 3 

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper om hyreslagens struktur och innehåll – Hur kan du på egen hand söka svar på enklare frågor om hyreslagen och hyresförhandlingslagen. Vi tittar också på vilka frågor som ska lämnas till någon med djupare kunskaper. 


Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som är förtroendevald i Hyresgästföreningen. Vi kommer att prioritera dig som inte tidigare gått kursen och som behöver kunskaperna i ditt uppdrag inom Hyresgästföreningen. 

Tid: Lördag-söndag 14-15 oktober kl. 09.30-16.00 
Plats: regionkontoret, Arenavägen 63 
Anmälan: Senast 18 september via Lärkan eller via mejl till bildning@hyresgastforeningen.se.  

 

Valberedningsträff region Stockholm

Målgrupp: Du som är valberedare i en förening eller i regionen .  
Tid: 19 oktober 2023 kl 18.30-20.30. Fika med smörgås serveras från kl 18.00. 
Plats: regionkontoret, Arenavägen 63, plan 8 (ring på dörrklockan för att bli insläppt) 
Anmälan: senast 2 oktober via denna länk https://link.webropolsurveys.com/EP/DA9286996E222548 
 
På programmet:  
Genomgång av valberedningsstrategin och stadgarna 
 
Tips på hur valberedningen kan jobba med att få in nomineringar inför årsmötet. 
 
Valberedningens samverkan med föreningsstyrelsen – hur kan man tänka, var och ens roll, kunskapsinhämtning 
 
Frågor om träffens innehåll besvaras av bildningsledare Gunnel Nyman Gräff, gunnel.nymangraff@hyresgastforeningen.se, telefon 010-459 20 13.

 

Ekonomiutbildning för lokal hyresgästförening – steg 3

Syftet med utbildningen är att du ska få kunskap om kassörens uppdrag och roll samt ge dig verktyg att använda i styrelsearbetet.  

I höst kommer steg två och tre i ekonomiutbildningen där vi fokuserar på grundläggande bokföring och årsbokslut. 

Målgrupp: Du som är kassör eller ordförande i en lokal hyresgästförening.  
Tid: Onsdag 25 oktober kl. 18.30-20.30   
Plats: Digitalt  
Anmälan: Senast 13 oktober via Lärkan eller via mejl till bildning@hyresgastforeningen.se 

 

Revisorsträff

Syftet med träffen är att du som revisor skall känna dig säker i din roll och ha tillräckliga kunskaper för att utföra ditt uppdrag på ett bra sätt. Du får möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra revisorer. 

Målgrupp: I första hand du som är ordinarie revisor eller ersättare på Föreningsnivå. Revisorer på LH-nivå i mån av plats. 
Tid:  31 oktober kl. 18.30-20.30 
Plats: Regionkontoret Arenavägen 63 
Anmälan: Inbjudan och anmälningslänk kommer via mejl.

 

NOVEMBER 

Upprustningsseminarium 6 - Erfarenhetsutbyte 

Som en sista träff i serien av upprustningsseminarium får du träffa andra med erfarenheter av upprustningar och dela med er av era erfarenheter, tips och råd kring hur vi kan påverka kommande upprustningar. 

Målgrupp: Du som är förtroendevald och arbetar med upprustning 
Tid: Onsdag 1 november kl. 18.00-20.00 
Plats: Regionkontoret Arenavägen 63  
Anmälan: Detta är sjätte och sista tillfället i en serie där anmälan skedde inför första tillfället. Sista anmälningsdag var den 3 april. 


Bostadspolitisk verkstad 6 – Opinionsbildning 

Bostadspolitisk verkstad är utbildningen för dig som vill lära dig mer om bostadspolitik och vill vara med och påverka. Under denna träff pratar vi om opinionsbildning och olika metoder vi kan använda för detta. 

Målgrupp: Du som är förtroendevald i en föreningsstyrelse eller i en lokal hyresgästförening 
Tid: Onsdag 8 november kl. 18.30-20.30  
Plats: Regionkontoret Arenavägen 63 
Anmälan: Detta är sjätte och sista tillfället i en serie där anmälan skedde inför första tillfället. Sista anmälningsdag var den 3 februari. 

 

Ekonomiutbildning för lokal hyresgästförening, steg 1

Syftet med utbildningen är att du ska få kunskap om kassörens uppdrag och roll samt ge dig verktyg att använda i styrelsearbetet. Här fokuserar vi på grundläggande bokföring och årsbokslut. 

Målgrupp: kassör eller ordförande i en lokal hyresgästförening
Tid: tisdag 14 november 2023 kl. 18.30–20.30 (fika från 18.00)
Plats: Arenavägen 63 regionkontoret
Anmälan: Senast 27 oktober. Inbjudan och anmälningslänk kommer via mejl. Du kan även mejla din anmälan till bildning@hyresgastforeningen.se

 

Hyresjuridik, del 2 av 3 (Obs! Nytt datum)

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper om hyreslagens struktur och innehåll – Hur kan du på egen hand söka svar på enklare frågor om hyreslagen och hyresförhandlingslagen. Vi tittar också på vilka frågor som ska lämnas till någon med djupare kunskaper. 


Målgrupp: Du som är förtroendevald i Hyresgästföreningen. Vi kommer att prioritera dig som inte tidigare gått kursen och som behöver kunskaperna i ditt uppdrag inom Hyresgästföreningen. För att delta i del 2 krävs att del 1 genomförts.  
Tid: Lördag-söndag 25-26 november kl. 09.30-16.00 
Plats: Regionkontoret Arenavägen 63 
Anmälan: Detta är andra tillfället i en serie där anmälan skedde inför första tillfället. Sista anmälningsdag var den 18 september. 

December

Bildningsträff

På bildningsträffarna träffas vi och pratar om erfarenheter från genomförda utbildningar samt tar upp idéer för kommande utbildningar. Bildningsträffarna skapas lika mycket av er bildningsansvariga som av oss i bildningsgruppen. Hör gärna av er i förväg om det är något speciellt som ni vill ska läggas till kvällens program.    

Målgrupp: Du som har ansvar för bildningsfrågor i en föreningsstyrelse.  
Tid: Onsdag 6 december kl. 18.30-20.30 
Plats: Digitalt
Anmälan: Senast 1 december. Inbjudan och anmälningslänk kommer via mejl.

 

Våren 2024 


Hyresjuridik, del 3 av 3  


Syftet med utbildningen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper om hyreslagens struktur och innehåll – Hur kan du på egen hand söka svar på enklare frågor om hyreslagen och hyresförhandlingslagen. Vi tittar också på vilka frågor som ska lämnas till någon med djupare kunskaper.  
 
Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som är förtroendevald i Hyresgästföreningen. Vi kommer att prioritera dig som inte tidigare gått kursen och som behöver kunskaperna i ditt uppdrag inom Hyresgästföreningen. För att delta i del 3 krävs att del 1 och 2 genomförts.  
Tid: Lördag 27 januari kl. 09.30-16.00  
Plats: Regionkontoret Arenavägen 63  
Anmälan: Detta är sista tillfället i en serie där anmälan skedde inför första tillfället. Sista anmälningsdag var den 18 september.    

 

Kurser vid förfrågan  


Rättigheter och skyldigheter i hyresrätt 

Vad kan jag kräva av min hyresvärd och vad förväntas av mig som hyresgäst? Under kvällen diskuterar vi rättigheter och skyldigheter utifrån några av de vanligast förekommande frågorna till region Stockholms juridiska enhet. Till exempel: brister i boendet, hyresavtal, lägenhetsbyte, störningar, andrahandsuthyrning och miljökrav.  
Målgrupp: Medlemmar i Hyresgästföreningen  
Kontakt: Bildningsledare region Stockholm, Anne Mette Wennemo, annemette.wennemo@hyresgastforeningen.se 

 

Ekonomiutbildning för lokala hyresgästföreningar 

Vill din förening ordna en ekonomiutbildning för lokala hyresgästföreningar? I så fall har vi kursledare som kan hålla i utbildningar där ni kan få lära er mer om bokföring och ekonomi utifrån uppdraget som förtroendevald i en lokal hyresgästförening.  

Målgrupp: Kassörer, ordförande och andra intresserade i lokala hyresgästföreningar  
Kontakt: Bildningsledare region Stockholm, Katharina Dalmalm katharina.dalmalm@hyresgastforeningen.se 

 

Lämna återbud!  

Om vi får ditt återbud i tid hinner vi avboka eventuell mat och slipper därmed onödiga kostnader. Om kursen är full har vi också möjlighet att kontakta andra deltagare som vill gå utbildningen. För att avboka mejlar du bildning@hyresgastforeningen.se eller lämnar meddelande på 010-459 19 19.  

För mer information, gå till hyresgastforeningen.se.   
Sök på Stockholm utbildningar eller på Lärkan för att komma till anmälningssidan. Här finns också information om de GDPR-regler som gäller för våra utbildningar.  

Med reservation för ändringar.