Personer har möte utomhus
Rawpixel/Unsplash

Regionstyrelsens förslagslåda

Många förslag på förbättringar och idéer behöver inte skickas in som en motion till fullmäktige utan kan hanteras löpande under året. Därför har regionstyrelsen öppnat en digital förslagslåda dit du kan skicka dina förbättringsförslag.

Det du skriver ska innehålla ett konkret förslag. Det kan till exempel vara förslag på aktivitet, en utbildning eller en bostadspolitisk insats.

Organisationens nationella mål är att vi ska växa och bli fler medlemmar och fler aktiva. Ditt förslag bör därför främja dessa mål vilket bör framgå i ditt förslag. Om det innebär en kostnad, får du gärna även ange en uppskattad summa. Har du synpunkter eller ett klagomål hänvisar vi dig till vår växel tel 0771-443 443.   

Förslag