Tre personer dricker kaffe.

Kommunala bostadspolitiska samman­ställningar i Stockholms­regionen

En viktig del av vårt valarbete är att påverka kommunpolitiken. De kommunala bostadspolitiska samman­ställningarna kan vara ett bra underlag i dialog med kommunens politiker.

På denna sida samlar vi alla kommuners bostadspolitiska samman­ställningar. Dessa kan användas i dialog med politiker. Respektive sammanställning presenterar:

  • Externa faktorer som påverkar vilka förutsättningar kommunen har att bedriva verksamhet och vilka möjligheter invånarna har på bostadsmarknaden.

  • Den ger en överblick av bostadssituationen i kommunen, hur stor andel av alla bostäder som är hyresrätter och vilken medianårshyran är.

  • Den visar även på om antalet hyresrätter har ökat eller minskat, hur hyresnivåerna har utvecklats över tid och om ombildningar har skett i kommunen.

  • Den pekar också ut hur många bostäder som skulle behöva byggas i respektive kommun för att tillgodose det regionala bostadsbehovet.

  • I det fall kommunen har en allmännytta presenteras också bolagets ekonomiska nyckeltal.

Ta chansen att bjuda in kommunens politiker till enskilda samtal, det är ett bra sätt att få fler politiker att omfamna Hyresgäst­föreningens bostadspolitiska uppfattningar och på så sätt öka möjligheten att få genomslag för våra valfrågor.

Siffrorna från kommunsammanställningen går utmärkt att även använda i samtal med hyresgäster runt om i våra bostadsområden, i syfte att skapa opinion.