Förändring av kontantkortshantering

Från 1 februari 2023 krävs registrering av kontantkortstelefoner för fortsatt användande. Det innebär att om ni inom er lokala hyresgäst­förening/Hyresgäst­förening använder en kontantkortstelefon för tex. lokalbokning, behöver ni registrera den på en privatperson.

För att undvika att ni som privatpersoner ska behöva registrera er föreslås följande: Er förening avslutar ert kontantkort och mobilnummer. Med hjälp av regionkontoret öppnar ni i stället ett abonnemang hos Telia, som erbjuder en lösning till ett lågt pris (Jobbmobil Bas ram), se kostnader längst ned. Det innebär att ni får ett nytt mobilnummer via Telia.  

Så här beställer ni abonnemanget 

Beställning av nytt abonnemang mejlas till region Stockholms behörige IT-beställare bruce.siouffi@hyresgastforeningen.se. Bruce förmedlar sen er beställning till nationella IT-enheten som hjälper oss med själva hanteringen. I mejlet behöver ni ange: 

  • Er lokala Hyresgäst­förenings namn & nummer 
  • Fakturaadress (er lokala Hyresgäst­förenings namn och den som ska ta emot fakturan, förslagsvis er kassör 

Exempel  

LH Gungan  

c/o Anna Andersson 

Gungans gata 3 

118 19 Stockholm 

  • Namn och adress till den som ska ta emot simkortet 
  • I mejlets ämnesrad skriver ni: ”LH beställning av nytt Telia abonnemang”. Det blir då enklare för oss att sortera ert mejl rätt.  

När ni har fått ert nya nummer 

Kontakta er administratör på regionkontoret så att vi kan registrera ert nya nummer i vårt medlemssystem. Observera att det kommer att kopplas till er lokala Hyresgäst­förening, inte till en enskild person i styrelsen. Ert nya nummer kan också läggas upp på vår hemsida så att era medlemmar lätt kan hitta er.  

Glöm inte att informera om ert nya nummer lokalt tex: via ett informationsbrev, information i trapphuset och/eller er lokala hemsidan. 

Har ni frågor? 

Övergripande information om förändringarna finns på Post- och telestyrelsens hemsida PTS.se (sök på kontantkort) 

Kontakta er administratör på regionkontoret för förmedling av frågor kring abonnemanget.  

Jobbmobil Bas 

Det billigaste abonnemanget exklusive moms och telefon är Jobbmobil Bas ram. Kostnaden är 15:- per månad med tillägg för rörliga avgifter och surf.   

 
Rörliga avgifter:  
Öppningsavgift 0,39:-  

Samtalsavgift 0,27:-  

SMS 0,49:-   

Surf från 0,5 GB 29:- till 319:- 100 GB