Workshop för förtroendevalda

Region Stockholms valberedning

Valberedningen har till uppgift att förbereda inför fullmäktiges val till regionala förtroendeuppdrag såsom regionstyrelse, revisorer och ombud till förbundsstämman.

Utifrån intresseanmälningar och nomineringar från medlemmar tar valberedningen fram förslag på kandidater till regionstyrelseledamöter och regionala revisorer. Beslut sker genom val på regionens fullmäktige.

Som medlem är du välkommen att lämna in en intresseanmälan för regionala uppdrag eller nominera någon

Ditt förslag måste vara valberedningen tillhanda senast den 27 februari 2024.

Nominering till regionstyrelsen

Regionstyrelsen i Stockholm består idag av 13 ordinarie ledamöter, varav en ordförande. Styrelsen leder regionens verksamhet mellan fullmäktige och verkställer fullmäktiges beslut. Vi vill att vår styrelse ska spegla vår medlemskår och söker därför ledamöter med olika bakgrunder i alla åldrar.

Läs mer om uppdraget som styrelseledamot

Nominering till regional valberedare

En nomineringskommitté utses årligen och har till uppgift att ta fram ett förslag till regionens valberedning utifrån de nomineringar och intresseanmälningar som inkommer. I det arbetet har kommittén att beakta att valberedningen ska spegla vår medlemskår med olika bakgrunder och åldrar samt ha god kännedom om organisationen. 

Klicka här för att göra en nominering till valberedningen

Nuvarande regionstyrelse

Ordförande vald fram till årsmötet april 2024:

Susanne Sjöblom, Nacka Värmdö               

Ordinarie ledamöter valda fram till årsmötet april 2024:

Ann-Margarethe Livh, Järva                         

Anders Möller, Sydost                                

Jörgen Johansson, Sydost                         

Kjell Lindmark, Haninge                            

Per Jansson, Brännkyrka Hägersten         

Rose-Marie Rooth, Bromma-Ekerö

Ordinarie ledamöter valda fram till årsmötet april 2025

Jaana Andersson, Södermalm

Susanne Edberg, Huddinge

Jonas Carlsson, Nynäshamn (lämnat sitt uppdrag i förtid)

Per Askebäck, Södermalm

Janåke Skoog, Syd-Ost

Stefan Uddebrant, Gotland

Nuvarande revisorer

Idag har regionen två ordinarie revisorer och två revisorsersättare, vilka väljs växelvis om två år.

Ordinarie revisor, vald fram till årsmötet april 2024:

Lars-Åke Henriksson, Syd-Ost                         

Ordinarie revisor, vald fram till årsmötet april 2025

Kerstin Aggefors, Järva                          

Ersättare, vald fram till årsmötet april 2025:

Jonas Larsson, Syd-Ost

Ersättare, vald fram till årsmötet april 2024:

Lars-Åke Norman, Vällingby  

Nuvarande valberedning

Valberedningen består av sju ledamöter varav en ordförande, nomineringen gäller tre ledamöter på två år. En ordförande på ett år ska väljas.                     

Ledamöter valda fram till årsmötet april 2024:

Eva Dazley, Järfälla                                       

Britt-Marie Löfdahl, Solna                              

Arne Tärnblom, Huddinge

Ledamöter valda fram till årsmötet april 2025:

Maj Lovén, Södermalm

Tony Nicander, Nynäshamn

Nada Khachnaoui, Nordost

Roger de Robelin, Östermalm

Ordförande vald fram till årsmötet april 2024:

Eva Dazley, Järfälla