Turkost mönster
Ilze Lucero/Unsplash

Broschyrer i Region Stockholm

Här finns broschyrer och faktablad som Hyresgästföreningen region Stockholm har tagit fram. Klicka på bilden för att öppna en nedladdningsbar pdf.

Folkrörelsen i bostadsområdet

Hyresgästföreningens vision är att skapa ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.
För att kunna arbeta mot visionen behöver vi ha en gemensam bild över vad vi ska åstadkomma och hur vi ska ta oss dit. Därför har region Stockholm tagit fram en strategi – Folkrörelse i bostadsområdet.

 

Din lokala hyresgästförening

Den här broschyren är tänkt som vägledning för dig som är förtroendevald i en lokal hyresgästförening. Du får tips om den lokala hyresgästföreningens roll och uppgift, verksamhetsplanering, vad hyresgästmedel och vad är boin­flytandeavtal. Men även information om Hyresgästföreningens organisation och Hyresgästföreningens vision och värderingar.

Din hyresgästförening på kommun-/stadsdelsnivå

I den här vägledningen går vi igenom de fyra verksamhetsområden som enligt stadgarna ingår i uppdraget på kommun-/
stadsdelsnivå, nämligen Förhandlingsverksamhet, Bostadspolitiskt påverkansarbete, Stödja och utveckla lokalt engagemang och Upprätthålla och utveckla den demokratiska organisationen.

Hej husombud!

Så roligt att du har valt att bli husombud i Hyresgästföreningen region Stockholm! Du har ett viktigt förtroendeuppdrag och i den här foldern får du veta mer om vad det innebär.

Verktygslådan

Utåtriktade aktiviteter, bostadspolitik och opinionsbildning,
media, politikerpåverkan och sociala medier.

 

Trygghetsvandring

Trygghetsvandringen har som mål att skapa en bättre boendemiljö för de boende. Det är viktigt att se till att alla berörda i ett område involveras i trygghetsvandringen.

 

Ordning och reda i ekonomin

Handledning för styrelser, kassörer och revisorer
i den lokala hyresgästföreningen.