familj har kalas

Förbundsstämma 2023

Den 15-18 juni 2023 genomförs Hyresgästföreningens nästa förbundsstämma, denna gång i Göteborg, med region Västra Sverige som värd. Under hösten 2022 öppnas möjligheten att lämna motioner (förslag) till förbundsstämman samt nominera till förbundsstyrelse, valberedning och revisorer.

Språrvagn i Göteborg

Välkommen till Göteborg

Förbundsstämman genomförs vartannat år innan juni månads utgång. Förbundsstyrelsen beslutade i januari 2022 att nästa förbundsstämma ska genomföras i Göteborg. Tidigare har Hyresgästföreningens förbundsstämmor hållits jämna år, men efter att förbundsstämman 2020 fick skjutas upp till 2021 på grund av pandemin hålls de nu varje udda år.

förbunsstämma stockholm 2020

Vad är en förbundsstämma?

Förbundsstämman är Hyresgästföreningens högsta beslutande organ. Stämman genomförs vartannat år och består av 150 valda ombud och förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter. Det är vid förbundsstämman Hyresgästföreningen, som är en demokratisk folkrörelse, beslutar om den övergripande riktningen i syfte att utveckla verksamheten för att nå visionen om "Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas".

 

 

Förbundsstyrelsen 2020 Hyresgästföreningen

Vad beslutas vid förbundstämman?

Vid en förbundsstämma behandlas förbundsstyrelsens förslag och motioner (förslag) som lämnats in från medlemmar eller föreningar. Motioner kan handla om vilka frågor som ska lyftas och prioriteras, vilka stadgar (interna regler) som skall gälla i föreningen. En motion kan också handla eller på vilket sätt vi ska arbeta som organisation. Vid förbundsstämman väljs även förbundsordförande och ledamöter till förbundsstyrelsen, som har till uppgift att leda organisationen.

Att delta som ombud vid stämman

Här kan du läsa om vad det innebär att vara stämmoombud.

man vid bord håller penna under näsan

Att skriva motioner och nominera

Alla medlemmar, lokala hyresgästföreningar, hyresgästföreningar och regioner kan lämna motioner till stämman. Detta görs i första hand via vårt digitala motionssystem. Möjligheten att lämna motioner öppnas under hösten. Här kan du läsa mer om hur du skriver en motion.

Alla medlemmar kan också nominera medlemmar till de förtroendeuppdrag som förbundsstämman väljer: förbundsordförande, ledamöter till förbundsstyrelsen, nationell valberedning och revisorer. Information om hur du nominerar kommer läggas upp på webben under hösten 2022.