familj har kalas

Förbundsstämma 2023

Den 15-18 juni 2023 genomförs Hyresgästföreningens nästa förbundsstämma, denna gång i Göteborg, med region Västra Sverige som värd. Under hösten 2022 öppnas möjligheten att lämna motioner (förslag) till förbundsstämman samt nominera till förbundsstyrelse, valberedning och revisorer.

Språrvagn i Göteborg

Välkommen till Göteborg

Förbundsstämman genomförs vartannat år innan juni månads utgång. Förbundsstyrelsen beslutade i januari 2022 att nästa förbundsstämma ska genomföras i Göteborg. Tidigare har Hyresgästföreningens förbundsstämmor hållits jämna år, men efter att förbundsstämman 2020 fick skjutas upp till 2021 på grund av pandemin hålls de nu varje udda år.

förbunsstämma stockholm 2020

Vad är en förbundsstämma?

Förbundsstämman är Hyresgästföreningens högsta beslutande organ. Stämman genomförs vartannat år och består av 150 valda ombud och förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter. Det är vid förbundsstämman Hyresgästföreningen, som är en demokratisk folkrörelse, beslutar om den övergripande riktningen i syfte att utveckla verksamheten för att nå visionen om "Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas".

 

 

Förbundsstyrelsen 2020 Hyresgästföreningen

Vad beslutas vid förbundstämman?

Vid en förbundsstämma behandlas förbundsstyrelsens förslag och motioner (förslag) som lämnats in från medlemmar eller föreningar. Motioner kan handla om vilka frågor som ska lyftas och prioriteras, vilka stadgar (interna regler) som skall gälla i föreningen. En motion kan också handla eller på vilket sätt vi ska arbeta som organisation.

Nominera till förbundstämman

Vid förbundsstämman väljs även förbundsordförande och ledamöter till förbundsstyrelsen som har till uppgift att leda organisationen.
OBS. Från 1 november kan du nominera. Klicka på den blå knappen nedan för att nominera.

man vid bord håller penna under näsan

Att delta som ombud vid stämman

Stämmans beslut är medlemmarnas vilja: 150 ombud för talan för över en halv miljon medlemmar. Ombuden nomineras av sina föreningar, och väljs ut av fullmäktige i respektive region. Läs vad det innebär att vara stämmoombud här.

Skriv en motion till stämman

Alla medlemmar, lokala hyresgästföreningar, hyresgästföreningar och regioner kan lämna motioner till stämman. Detta görs i första hand via vårt digitala motionssystem. Klicka på den blå knappen nedan för att komma till webbsidan för motioner.