barnkalas hyresratt

Förbundsstämma 2023

Den 15-18 juni genomförs Hyresgästföreningens förbundsstämma 2023, denna gång i Göteborg med region Västra Sverige som värdregion. I år är det 100 år sedan Hyresgästföreningen fick en gemensam organisation genom riksförbundet, något som skedde just i Göteborg, och förbundsstämman är ett av de tillfällen där detta jubileum uppmärksammas.

Språrvagn i Göteborg

Välkommen till Göteborg

Förbundsstämman genomförs vartannat år innan juni månads utgång. Förbundsstyrelsen beslutade i januari 2022 att nästa förbundsstämma ska genomföras i Göteborg. Tidigare har Hyresgästföreningens förbundsstämmor hållits jämna år, men efter att förbundsstämman 2020 fick skjutas upp till 2021 på grund av pandemin hålls de nu varje udda år. Här hittar du programmet för 2023-års förbundsstämma

 

förbunsstämma stockholm 2020

Vad är en förbundsstämma?

Förbundsstämman är Hyresgästföreningens högsta beslutande organ. Stämman genomförs vartannat år och består av 150 valda ombud och förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter. Det är förbundsstämman som beslutar om övergripande inriktning för föreningen, våra bostadspolitiska program, medlemsavgift och andra frågor som rör hela organisationen.

 

Förbundsstyrelsen 2020 Hyresgästföreningen

Vad beslutas vid förbundstämman?

Vid en förbundsstämma behandlas både förslag som förbundsstyrelsen lägger fram och förslag som lämnats in från medlemmar eller föreningar i form av motioner. Motioner kan handla om till exempel vilka frågor som ska lyftas och prioriteras, vilka stadgar (interna regler) som ska gälla i föreningen, eller hur vi ska arbeta som organisation.

Nominera till förbundstämman

Vid förbundsstämman väljs även förbundsordförande och ledamöter till förbundsstyrelsen som har till uppgift att leda organisationen.
Nomineringstiden inför förbundsstämman är avslutad.

Man_funderar_penna_bord

Att delta som ombud vid stämman

Stämmans beslut är medlemmarnas vilja: 150 ombud för talan för över en halv miljon medlemmar. Ombuden nomineras av sina föreningar, och väljs ut av fullmäktige i respektive region. Läs vad det innebär att vara stämmoombud här.

Motioner till stämman

Alla medlemmar, lokala hyresgästföreningar, hyresgästföreningar och regioner kan lämna motioner till stämman. Detta görs i första hand via vårt digitala motionssystem. Motionstiden går ut fyra månader innan stämman för medlemmar och lokala hyresgästföreningar, och för hyresgästföreningar och regioner tre månader innan stämman.

Till förbundsstämman 2023 har 77 motioner kommit in. Du kan ta del av dem här.

Förbundsstyrelsens utlåtanden (svar) på motionerna, och övriga handlingar till stämman, publiceras tre veckor innan förbundsstämmans öppnande.

EN hyresgästförening för alla – förslag från organisationsutredningen

Förra förbundsstämman gav förbundsstyrelsen i uppdrag att genomföra en organisationsutredning. Denna utredning är nu klar, och en slutrapport lämnas till förbundsstämman 2023. I slutrapporten finns 18 olika förslag som förbundsstämman ska ta ställning till. Förslagen rör fyra olika områden:

  • Stärka lokalt arbete och engagemang
  • Rollfördelning mellan förtroendevalda och anställda
  • Samordning, digitalisering och effektivisering
  • Hyresgästföreningens ägande av fastigheter

Du kan ta del av rapporten och förslagen här