Förbundsstämma 2016

Under helgen 17 -19 juni 2016 höll Hyresgästföreningen sin förbundsstämma i Trollhättan. I fokus stod framtidsfrågorna och resultatet blev ett framtidsprogram för Hyresgästföreningen.

Det var en tuff helg för de 150 ombuden och förbundsstyrelsen. Första dagen fylldes av två seminarier - ett som beskrev förslaget till framtidsprogram och vad som lett fram till det samt ett bostadspolitiskt seminarium som också det bar på framtidsbudskap.

Lördagen och söndagen handlade enbart om stämman. Under två dagar diskuterades, debatterades och beslutades viktiga frågor. Diskussionerna hölls vid runda bord, talarstolarna kom till stor användning och när det var dags för beslut så användes läsplattor. Allt för att göra deltagarna delaktiga, få fram alla kloka synpunkter och ha en effektiv och tydlig stämma.

- Extra kul var att så många unga ombud var uppe och fajtades för sina frågor, konstaterade förbundschefen Jan Johnsson. Det väcker hopp för framtiden!

Några viktiga beslut från årets stämma:

  • Framtidsprogrammet antogs – med bland annat vision, värdegrund och inriktning
  • Agenda 2022 antogs också. Den innehåller bland annat mål, både internt och externt
  • Stämman valde ny förbundsstyrelse
  • Ett stort antal motioner beslutades
  • Vi såg över stadgarna, vilket ledde till ett antal stadgeändringar

På söndageftermiddag var det en ganska mör samling av ombud som reste hemåt. Vid den avslutande kaffekoppen var det allmänna intrycket att vi fattat avgörande och viktiga beslut som har gett oss en bra grund att stå på inför framtiden

- Nu är det mycket arbete som ligger framför oss när vi ska genomföra besluten. Vi ska ta besluten från stämman vidare, konstaterar Marie Linder, ordförande, och fortsätter:

- Vi ska bli tydligare, vi ska finnas mer ute i bostadsområdena, och vi ska bygga nätverk på många olika nivåer! Vi behöver många som är aktiva i vår förening och nu ska vi tillsammans se till att det blir verklighet.