händer håller gröna plantor
iStock

Förbundsstämma 2020

Den 1–3 oktober arrangerades Hyresgäst­föreningens förbundsstämma på Fryshuset i Stockholm. Vill du se stämman i efterhand? Klicka på länken längst ned i artikeln.

Fryshuset stockholm hammarb
Fryshuset

Förbundsstämman skulle ha genomförts i juni 2020 i Gävle, men på grund av coronapandemins spridning fick den flyttas fram, i flera omgångar. När det stod klart att restriktionerna kommer att lättas upp beslutade Förbundsstyrelsen att genomföra stämman i Stockholm, på Fryshuset i 1-3 oktober 2021.  

I samband med att stämman sköts till 2021 öppnades motionsrätten på nytt. Förbundsstämman behandlade motioner som inkommit både 2020 och 2021, totalt 164 motioner från medlemmar, föreningar och regioner. Förbundsstämman beslutade även om ett program som förbundsstyrelsen tagit fram kring bostadspolitik, hållbarhet och organisation, samt valde en ny förbundsstyrelse.

Vad är en förbundsstämma?

Förbundsstämman är Hyresgäst­föreningens högsta beslutande organ. Stämman genomförs vartannat år och består av 150 valda ombud och förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter. Det är vid förbundsstämman Hyresgäst­föreningen, som är en demokratisk folkrörelse, beslutar om den övergripande riktningen i syfte att utveckla verksamheten för att nå visionen om "Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas".

Vid en förbundsstämma behandlas förbundstyrelsens förslag samt motioner från medlemmar. Motioner betyder förslag. Motioner kan handla om vilka frågor som ska lyftas och prioriteras, vilka stadgar, som betyder interna regler, som skall gälla i föreningen. En motion kan också handla eller på vilket sätt vi ska arbeta som organisation. Vid förbundsstämman väljs även förbundsordförande och ledamöter till förbundsstyrelsen som har till uppgift att leda organisationen.

 

Att delta som ombud vid stämman

Här kan du läsa om vad det innebär att vara ett stämmoombud.

Se stämman i efterhand

Här kan du se inspelningen av förbundsstämman.