Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Marie Linder
Josefin Moback

12 februari sista dag att lämna motion till förbundsstämman

Den 12-14 juni hålls Hyresgästföreningens förbundsstämma 2020 i Gävle. Har du idéer om vilka frågor Hyresgästföreningen ska arbeta med, eller förslag på personer som skulle passa till förbundsstyrelsen? Då är det hög tid att skriva motioner och lämna nomineringar!

Skriva motioner till stämman

Har du tankar om vilka frågor Hyresgästföreningen ska arbeta med, eller idéer om hur vi ska utvecklas som organisation? Här hittar du information om hur du lämnar in dina förslag i form av motioner. Om du motionerar som enskild medlem (eller för din lokala hyresgästförenings styrelse) behöver motionen lämnas in senast den 12 februari. Hyresgästföreningar på kommunal nivå, och regioner, har till 12 mars på sig.

Nominera till förbundsstyrelsen

Hyresgästföreningens förbundsstyrelse väljs av förbundsstämman. Styrelsen ska bestå av personer som har förmågan, viljan och engagemanget att hålla i och driva Hyresgästföreningens framtidsarbete och leda oss mot våra gemensamma mål. Har du förslag på någon som skulle passa i styrelsen? Här kan du nominera kandidater till förbundsstyrelse, revisor och valberedning för kommande två år. 

Den nationella valberedningen tar emot alla nomineringar som kommer in till styrelse- och revisorsuppdrag. Nomineringar till ny valberedning behandlas av en nomineringskommitté som arbetar under stämmodagarna med att ta fram förslag till ny valberedning.

Sista dag för att lämna in nomineringar är den 12 mars.

Om förbundsstämman

Förbundsstämman är Hyresgästföreningens högsta beslutande organ. Den hålls i juni vartannat år och består av 150 ombud och förbundsstyrelsens ledamöter. Förbundsstämman beslutar om föreningens övergripande inriktning och fastställer Hyresgästföreningens program, stadgar och organisation. Förbundsstämman väljer förbundsordförande och förbundsstyrelse och behandlar de motioner som lämnas in från medlemmarna. Här kan du läsa mer om förbundsstämman.