Valkampanjen fortsätter efter valdagen

Efter själva valdagen gäller det att bygga vidare på det intresse för bostadsfrågor som vår valrörelse har skapat bland hyresgäster. Nu har vi ett bra tillfälle att hålla igång vårt bostadspolitiska påverkansarbete för att driva igenom våra valfrågor, utbilda nya politiker och visa varför engagemang i Hyresgäst­föreningen gör skillnad.

Fira valrörelsen!

När valdagen passerat är det läge att uppmärksamma och tacka alla som deltagit i Hyresgäst­föreningens kampanjarbete. Fira allt vi åstadkommit tillsammans genom att göra en rolig verksamhet för dem som varit engagerade. Det kan vara allt från att bjuda på bio till att ordna ett studiebesök till riksdagen.

Analysera och utvärdera valet tillsammans

Grunden för att åstadkomma utveckling är att utvärdera insatser vi gjort och dra lärdomar från dem. Därför är det viktigt att ni tillsammans analyserar er lokala valrörelse. Några frågor ni kan fundera över är:

  1. Lyckades vi få politikerna att diskutera de frågor vi prioriterat? Syntes bostadsfrågan i partiernas program lokalt? 
  2. Har vi genomfört de kampanjinsatser som vi hade planerat för? Är det troligt att de gav de resultat vi önskade?
  3. Varför nådde eller nådde vi inte våra mål?
  4. Vad är det bästa vi gjorde som vi absolut inte får glömma att göra nästa gång?
  5. Vad kan vi göra annorlunda under kommande kampanjer och valrörelser?
  6. Vad kan vi göra för att nu hålla uppe trycket i våra prioriterade frågor och fortsätta att engagera fler i vårt bostadspolitiska arbete?

Träffa nyvalda politiker

Efter valet kommer många politiker vara nya eller få nya roller. Se till att träffa de viktigaste politikerna i er kommun (till exempel kommunalråd, ordförande i det kommunala bostadsbolaget och byggnadsnämnden) och berätta hur hyresgästerna i kommunen har det och vad ni har för förväntningar på politikerna. Här är det läge att vara extra konstruktiv och komma med förslag på hur de kan göra för att konkret förbättra situationen för kommunens hyresgäster. Om ni lyckas bygga upp goda relationer i början av mandatperioden kan det vara mycket gynnsamt för Hyresgäst­föreningens möjligheter att påverka.

Arrangera studier och ta hand om nya medlemmar
Förhoppningsvis har ni lyckats värva många nya medlemmar under valrörelsens kampanjarbete. Nu behöver de välkomnas in i Hyresgäst­föreningen och gärna ges möjlighet att engagera sig mer. Ni kan till exempel ordna en träff för nya medlemmar och bjuda in dem till kommande utbildningstillfällen i regionen eller till digitala utbildningar på Lärkan.