Därför är ombildning av hyresrätter en dålig idé

Många viktiga bostadspolitiska beslut fattas i Sveriges kommuner. Frågan om att motverka ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter är en av de bostadspolitiska frågor som kommunerna förfogar över. Här kan den lokala hyresgäst­föreningen spela en avgörande roll med sitt påverkansarbete.

Viktigt att påverka kommunpolitiker

Det är viktigt att vi i Hyresgäst­föreningen inte bara driver påverkansarbete på nationell nivå, utan även gentemot kommunpolitiker. Där spelar våra föreningar en viktig roll genom att uppvakta politikerna där vi bor. Här kan du ta del av information och argument kring frågan om att motverka ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter, vilken engagerar såväl hyresgäster som väljare.

Därför sker ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter

De senaste decennierna har tusentals hyresrätter ombildats till bostadsrätter, framför allt i större städer och attraktiva stadsdelar. Grundorsaken till att ombildning av hyresrätt till bostadsrätt kan vara ekonomiskt lönsamt är de orättvisa skatterna mellan ägt och hyrt boende, men också bostadsbristen i sig, som gjort att fastighetsvärden och därmed bostadsrättspriser skjutit i höjden.  

Hyresgäst­föreningens argument mot ombildningar:

  • Bostadsbristen förvärras. Ofta är det äldre lägenheter med lägre hyror som ombildas. Det spär på bostadsbristen och försämrar förutsättningarna för många med låga eller normala inkomster, till exempel unga, pensionärer eller ensamstående, att hitta en egen trygg bostad.
  • Försvagar allmännyttan. Att ombilda fastigheter kan ge allmännyttan/kommunen en intäkt vid försäljning men urholkar allmännyttans ekonomi och styrka på sikt när driftintäkter från befintliga fastigheter försvinner.
  • Ökad segregation. Ombildningar i attraktiva stadsdelar leder till att andelen hyresrätter minskar i områden där de behövs som mest vilket ökar segregationen.
  • Otrygghet för de som bor kvar. Hyresgäster som bor kvar i ombildade hus får sina grannar som hyresvärd och utsätts ofta för påtryckningar att köpa. Detta leder inte sällan till otrygghet och osämja.

Mer information och argument kring ombildningar hittar du i rapporten Allmännyttan säljs ut – men till vilken nytta?