familj balkong

Stoppa bo-orättvisan!

Välkommen till Hyresgästernas val - här hittar du information om våra aktiviteter i valrörelsen och hur du kan delta för att stoppa bo-orättvisan

Hyresgästernas val 2022

Den 11 september 2022 är det val i Sverige. Valrörelsen avgör inte bara vilka partier som kommer styra, utan också vilka politiska frågor och vallöften som kommer stå i centrum under den kommande mandatperioden. Hyresgästföreningen kräver att politiken sätter stopp för bo-orättvisan och garanterar allas rätt till en trygg bostad.

Engagera dig

Engagera dig i vår valrörelse

Om vi ska lyckas stoppa bo-orättvisan och få politikerna att agera måste vi vara många som engagerar oss. Din insats behövs!

Skriv på vår namninsamling mot bo-orättvisan

Om vi är många som kräver en bättre bostadspolitik måste politikerna lyssna.
Tidsåtgång: 2 minuter

Dela våra budskap i sociala medier

För att sätta tryck på politiken behöver fler bli medvetna om problemen på bostadsmarknaden och att det finns lösningar. Du hittar oss på Instagram, Twitter och Facebook
Tidsåtgång: 4 minuter

Snacka med en granne

Det viktigaste vi kan göra för att lyfta bostadsfrågorna är att prata med andra om vikten av att rösta och tänka på bostadspolitiken. Registrera dina valsamtal och var med i utlottning av biobiljetter.
Tidsåtgång: 10 minuter

Engagera dig i din lokalförening

Vill du själv dra igång en flygbladsutdelning eller sätta upp affischer? Då hittar du material här.
Tidsåtgång: Det bestämmer du själv

 

Vårt krav: Stoppa bo-orättvisan!

Bostadsbrist, trångboddhet och renovräkningar. En allmännytta som säljs ut till riskkapitalbolag och nyproduktionshyror som ligger långt över vad många vanliga löntagare och pensionärer har råd med. Så ser verkligheten ut på många orter i dagens Sverige. Samtidigt öser staten miljarder på de som äger sitt boende och det råder total avsaknad på politik som faktiskt tar itu med bo-orättvisorna. Det här är en utveckling som pågått i flera decennier. Politiken har backat från sitt ansvar och överlåtit byggande, planering och förvaltning av våra bostäder till marknaden. Det måste få ett stopp.

Under den här mandatperioden har vi i Hyresgästföreninge­­n mobiliserat hela vår rörelse för att stoppa planerna på att införa marknadshyror och vi lyckades! Inför valet 2022 kommer vi återigen att mobilisera. Politiker: det är dags att stoppa bo-orättvisan!

 

Ja till fler hyresrätter med rimliga hyror

Fler hyresrätter

Alla ska ha rätt till ett eget, tryggt hem. Men Sverige lider av en omfattande bostadsbrist som sätter stopp för unga att flytta hemifrån, familjer från att bildas och äldre att hitta en anpassad bostad. Det har under lång tid byggts för lite och det som byggs är ofta väldigt dyrt. Staten måste ta ökat ansvar för finansiering av bostadsbyggandet så att det kan byggas fler bostäder, särskilt hyresrätter, med lägre hyror.

I valet kommer vi verka för:

  • Att investeringsstödet för byggande av hyresrätter återinförs.
  • Att stödet utvecklas till ett förmånligt bygglån, för att komma upp i de volymer som krävs för att bygga bort bristen (30 miljarder/år).

 

Rättvisa skatter

Rättvisa skatter

Det ska råda rättvisa, balanserade ekonomiska villkor mellan ägt och hyrt boende.  Men idag lägger staten många gånger mer på skattesubventioner till de som bor i bostadsrätt och villa jämfört med oss i hyresrätt. Som en följd av skatteorättvisan är en nybyggd hyresrätt upp till 2 500 kronor dyrare i månaden än motsvarande bostadsrätt. Det leder också till dyrare underhåll och bidrar till ombildning av hyresrätt till bostadsrätt.

I valet kommer vi verka för:

  • Att skatteklyftan mellan hyrt och ägt blir en känd fråga för väljarna.
  • Att vinna stöd för en skattereform som jämnar ut skatteklyftan.

 

Ja till Hållbara renoveringar. Nej till renovräkning

Hållbara renoveringar

Hyresrätter ska (när det behövs) renoveras för att bibehålla ett gott skick. Men renoveringar får inte ske på bekostnad av människor och miljö. När fastighetsägaren vill renovera ställs många hyresgäster idag inför så kraftiga hyreshöjningar - ökningar på upp till 60 procent eller mer - att de helt enkelt inte har råd att bo kvar. Det är orimligt. Ingen hyresgäst ska tvingas flytta för att hyran chockhöjs när fastigheten rustas upp.

I valet kommer vi verka för:

  • Ett statligt stöd till energieffektivisering och upprustning av bostadsbeståndet.
  • Stärkt ställning för hyresgäster vid omfattande renovering.
  • Skattefria underhållsfonder (periodiseringsfonder).

Ola Palmgren: Alla har rätt till ett tryggt hem!

Blockerat innehåll

Detta innehållet blockeras av dina cookies-inställningar. Användning av cookies

Registrera dina valsamtal

Att samtala med hyresgäster och väljare inför valet är det viktigaste för att stoppa bo-orättvisan. Registrera dina samtal och se hur de går för de andra regionerna här. Med din hjälp kan vi nå målet på 60 000 samtal!