familj balkong

Stoppa bo-orättvisan!

Bostadsbrist, trångboddhet och höga hyror. Sverige behöver en politik som garanterar allas rätt till en egen bostad med hyror som människor har råd med. Hyresgäst­föreningen kräver att politiken sätter stopp för bo-orättvisan.

Rättvisa skatter för hyrt boende

Rättvisa skatter för hyrt boende

Vi vill ha en skattereform som skapar rättvisa mellan ägt och hyrt boende. I väntan på den vill vi att du som hyr ditt boende ska får göra avdrag på skatten för din hyra likt den som äger sitt boende.

Dela din bostadshistoria

Dela din bostadshistoria

Har du blivit utsatt för en bo-orättvisa? Dela med dig av din bostadshistoria och hjälp oss göra skillnad!

Dela dina erfarenheter!

Vårt krav: Stoppa bo-orättvisan!

Bostadsbrist, trångboddhet och renovräkningar. En allmännytta som säljs ut till riskkapitalbolag och nyproduktionshyror som ligger långt över vad många vanliga löntagare och pensionärer har råd med. Så ser verkligheten ut på många orter i dagens Sverige. Samtidigt öser staten miljarder på de som äger sitt boende och det råder total avsaknad på politik som faktiskt tar itu med bo-orättvisorna. Det här är en utveckling som pågått i flera decennier. Politiken har backat från sitt ansvar och överlåtit byggande, planering och förvaltning av våra bostäder till marknaden. Det måste få ett stopp.

 

Ja till fler hyresrätter med rimliga hyror

Fler hyresrätter

Alla ska ha rätt till ett eget, tryggt hem. Men Sverige lider av en omfattande bostadsbrist som sätter stopp för unga att flytta hemifrån, familjer från att bildas och äldre att hitta en anpassad bostad. Det har under lång tid byggts för lite och det som byggs är ofta väldigt dyrt. Staten måste ta ökat ansvar för finansiering av bostadsbyggandet så att det kan byggas fler bostäder, särskilt hyresrätter, med lägre hyror.

Våra förslag:

  • Att investerings­stödet för byggande av hyresrätter återinförs.
  • Att stödet utvecklas till ett förmånligt bygglån, för att komma upp i de volymer som krävs för att bygga bort bristen (30 miljarder/år).

 

Rättvisa skatter

Rättvisa skatter

Det ska råda rättvisa, balanserade ekonomiska villkor mellan ägt och hyrt boende.  Men idag lägger staten många gånger mer på skattesubventioner till de som bor i bostadsrätt och villa jämfört med oss i hyresrätt. Som en följd av skatteorättvisan är en nybyggd hyresrätt upp till 2 500 kronor dyrare i månaden än motsvarande bostadsrätt. Det leder också till dyrare underhåll och bidrar till ombildning av hyresrätt till bostadsrätt.

Våra förslag:

  • Att skatteklyftan mellan hyrt och ägt blir en känd fråga för väljarna.
  • Att vinna stöd för en skattereform som jämnar ut skatteklyftan.

 

Ja till Hållbara renoveringar. Nej till renovräkning

Hållbara renoveringar

Hyresrätter ska (när det behövs) renoveras för att bibehålla ett gott skick. Men renoveringar får inte ske på bekostnad av människor och miljö. När fastighetsägaren vill renovera ställs många hyresgäster idag inför så kraftiga hyreshöjningar - ökningar på upp till 60 procent eller mer - att de helt enkelt inte har råd att bo kvar. Det är orimligt. Ingen hyresgäst ska tvingas flytta för att hyran chockhöjs när fastigheten rustas upp.

Våra förslag:

  • Ett statligt stöd till energieffektivisering och upprustning av bostadsbeståndet.
  • Stärkt ställning för hyresgäster vid omfattande renovering.
  • Skattefria underhållsfonder (periodiseringsfonder).