Därför ska vi stoppa utförsäljning av allmännyttan

Många viktiga bostadspolitiska beslut fattas i Sveriges kommuner. Frågan om att stoppa utförsäljning av allmännyttan är en av de bostadspolitiska frågor som kommunerna förfogar över. Här kan den lokala hyresgäst­föreningen spela en avgörande roll med sitt påverkansarbete.

Viktigt att påverka kommunpolitiker

Det är viktigt att vi i Hyresgäst­föreningen inte bara driver påverkansarbete på nationell nivå, utan även gentemot kommunpolitiker. Där spelar våra föreningar en viktig roll genom att uppvakta politikerna där vi bor. Här kan du ta del av information och argument kring frågan om att stoppa utförsäljningen av allmännyttan, vilken engagerar såväl hyresgäster som väljare.

Därför säljs allmännyttan till privata hyresvärdar

Många kommuner runt om i landet har de senaste åren valt att sälja allmännyttiga bostäder till privata hyresvärdar. Ofta framställs det som en nödvändighet för att klara kommunens finansiella mål och investeringsbehov, men det är sällan hela sanningen.

Hyresgäst­föreningens argument mot utförsäljning av allmännyttan:

  • Lyxrenovering och renovräkning. Privata hyresvärdar, särskilt de som ägs av riskkapitalbolag, tenderar att köpa billiga bostäder och genomföra standardhöjande åtgärder i syfte att maximera hyresnivåerna. Det leder till att billigare lägenheter försvinner och att hyresgäster kan tvingas flytta när de inte har råd att bo kvar.
  • Sämre service och underhåll. Det finns även exempel på privata hyresvärdar som minskat på underhåll och service i syfte att maximera vinsten. Det riskerar att leda förfallna fastigheter och sämre boendemiljö för hyresgästerna.
  • Höga inkomstkrav och godtycklig förmedling. Det är inte ovanligt att privata hyresvärdar tillämpar höga inkomstkrav för att få en lägenhet i beståndet eller förmedlar lägenheterna utanför bostadskön. Det riskerar att drabba de med lägre inkomster och svagare kontaktnät.
  • Försvagar allmännyttan. När kommunerna säljer allmännyttiga bostäder med låga hyror avhänder kommunerna sig ett av sina viktigaste verktyg för att garantera bostadsförsörjningen. Vad privata hyresvärdar sedan gör med bostäderna hamnar utanför politikens kontroll.

Mer information och argument kring utförsäljningar hittar du i rapporten Allmännyttan säljs ut – men till vilken nytta?