Valfrågor och mål inför valrörelsen 2022

Hyresgäst­föreningen driver i huvudsak tre nationella valfrågor gentemot landets politiker. Här kan du läsa mer om valfrågorna och om våra viktigaste målsättningar med påverkansarbetet.

Hyresgäst­föreningens nationella valfrågor:

  • Ja till hållbara renoveringar och stopp för renovräkning. 

Många bostadsområden behöver renoveras men det måste ske hållbart för både människor och miljö. Ingen hyresgäst ska tvingas flytta för att hyran chockhöjs när fastigheten rustas upp. Därför vill vi att det införs statligt stöd till upprustning, stärkt ställning för hyresgäster vid omfattande renovering samt förbättrade möjligheter för bostadsbolag att skattefritt fondera pengar till underhåll.

  • Ja till fler bostäder med lägre hyra. 

Sverige lider av en omfattande bostadsbrist som sätter stopp för unga att flytta hemifrån, familjer från att bildas och äldre att hitta en anpassad bostad. Det har under lång tid byggts för lite och det som byggs är ofta väldigt dyrt. Därför vill vi att det statliga investerings­stödet återinrättas och utvecklas till ett förmånligt bygglån för att ytterligare öka bostadsbyggandet.

  • Ja till rättvisa skatter mellan ägt och hyrt. 

Den som bor i bostadsrätt och villa gynnas mer av statliga skattesubventioner än den som bor i hyresrätt. En nybyggd hyresrätt är upp till 2 500 kronor dyrare i månaden än motsvarande bostadsrätt. Dessutom leder den ekonomiska orättvisan till dyrare underhåll av hyresrätter och ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt. Därför vill vi se en skattereform som skapar rättvisa mellan ägt och hyrt boende.

Vid sidan av de nationella valfrågorna uppmanas föreningar att också driva lokala bostadspolitiska frågor gentemot sina kommunpolitiker.

Våra huvudsakliga mål med valrörelsen

Vi har tre övergripande målsättningar om vad vi vill uppnå med vårt valarbete. Målen är vägledande för alla aktiviteter vi gör inför valet:

  1. Få genomslag för Hyresgäst­föreningens prioriterade valfrågor. Vi vill få den politiska diskussionen att handla om våra frågor och få politiker att vilja genomföra våra förslag.
  2. Få hyresgäster att gå och rösta och göra det utifrån sitt intresse som hyresgäst. Förra valet var valdeltagandet lägre bland hyresgäster än bland dem som äger sitt boende. Vi vill att fler hyresgäster ska göra sin röst hörd och ta hänsyn till partiernas bostadspolitik när de gör sitt val.
  3. Värva och engagera fler i Hyresgäst­föreningen. Valrörelsen är ett utmärkt tillfälle att visa att vi tar fighten för Sveriges hyresgäster och övertyga fler om att bli medlemmar och engagerade. Att vi växer är avgörande för att långsiktigt stärka Hyresgäst­föreningens position i både förhandlingar och opinionsbildning.

Valkampanjens viktigaste målgrupper

Det finns två primära målgrupper som vi vill nå med Hyresgäst­föreningens valkampanj:

  • Politiker och makthavare, både nationellt och lokalt. Dessa vill vi få att omfamna Hyresgäst­föreningens bostadspolitiska uppfattningar.
  • Hyresgästerna. Dessa vill vi engagera och mobilisera till att både rösta och att bli/vara kvar som medlemmar.

För att nå framgång i valarbetet behöver vi kommunicera med målgrupperna på olika sätt, både vad gäller val av kommunikationskanal och formulering av budskap. Vårt övergripande budskap och våra valfrågor kommer hela tiden att vara i fokus, men formuleringar och metoder kan och bör ibland variera när vi pratar med politiker och makthavare respektive hyresgäster och väljare. Samtidigt påverkar målgrupperna också varandra, vilket skapar en naturlig koppling mellan våra kampanjinsatser.