Därför ska allmännyttans vinster stanna i bolagen

Många viktiga bostadspolitiska beslut fattas i Sveriges kommuner. Frågan om att allmännyttans vinster ska stanna i bolagen är en av de bostadspolitiska frågor som kommunerna förfogar över. Här kan den lokala hyresgäst­föreningen spela en avgörande roll med sitt påverkansarbete.

Viktigt att påverka kommunpolitiker

Det är viktigt att vi i Hyresgäst­föreningen inte bara driver påverkansarbete på nationell nivå, utan även gentemot kommunpolitiker. Där spelar våra föreningar en viktig roll genom att uppvakta politikerna där vi bor. Här kan du ta del av information och argument kring frågan om att allmännyttans vinster ska stanna i bolagen, vilken engagerar såväl hyresgäster som väljare.

Därför sker värdeöverföringar från allmännyttan

En del kommuner har höga avkastningskrav på sina egna bostadsbolag och gör utdelningar från allmännyttans överskott rakt in i kommunkassan. Dessa vinster används sedan i andra kommunala verksamheter i stället för att gå till underhåll, nödvändig upprustning och nyproduktion av hyresrätter med rimliga hyror. Hyresgäst­föreningen anser att vinsterna ska stanna i bostadsbolagen och användas för underhåll och investeringar.

Hyresgäst­föreningens argument för att allmännyttans vinster ska stanna i bolagen:

  • Extra skatt för hyresgäster. Att plocka stora summor från bostadsbolagen innebär att pengar som hyresgäster betalat in i hyra går till kommunkassan i stället för till de bostäder vi betalar för. I princip innebär det en extra skatt som enbart betalas av hyresgäster. Tjänster från kommunen som kommer alla till del bör också betalas gemensamt via kommunskatten.
  • Pengarna behövs till underhåll. Många bostadsområden är i behov av underhåll eller upprustning. Genom att låta vinsterna stanna i bolagen får de mer resurser att lägga på att ta hand om sina fastigheter och våra bostäder.
  • Pengarna behövs till investeringar. Många bostadsbolag står inför stora investeringar i både nybyggnation och renovering av befintligt bestånd och behöver finansiella muskler för att klara det. Om vinsterna stannar i bolagen ökar deras förmåga att göra investeringar utan att ta upp stora lån, eller att åtminstone betala av på lånen.