Så håller du ett lyckat valsamtal

För att nå ut till många hyresgäster och övertyga dem om att gå och rösta, bli medlem eller engagera sig i Hyresgäst­föreningen är det viktigaste vi kan göra att föra samtal. Här har vi samlat våra bästa tips för ett lyckat valsamtal.

Så för du samtal med väljare om bostadsfrågor

Att ha samtal med en hyresgäst eller väljare om valet behöver inte vara svårt. Ett valsamtal kan vara alltifrån 30 sekunder till 10 minuter. Så länge det är ett muntligt utbyte av information om valet så räknas det som ett valsamtal. Här listar vi några exempel och tips på hur ett valsamtal kan genomföras.

1. Första kontakten
Börja med att heja på den du möter och ställa en fråga såsom: "Hej jag heter X och är här med Hyresgästföreningen. Bor du här i området? Vi är här och pratar om hur valet påverkar oss som bor i hyresrätt. Har du funderat på det?" Ett annat enkelt sätt att ta kontakt är att bjuda på något att äta/dricka eller ha en aktivitet som dem ni möter kan delta i.

Ibland finns det inte tid eller intresse hos den du möter att prata. Då kan det räcka att lämna över material om valet och uppmana hen att gå och rösta och tänka på att ens val av parti påverkar alla oss som bor i hyresrätt.

2. Lyssna in
Ett lyckat samtal bygger ofta mer på att lyssna än att prata. Det visar intresse för personen du mött och ger dig information om hens situation och behov. Använd öppna frågor, lyssna aktivt och ställ följdfrågor såsom:

  • Hur tycker du att det är att bo i hyresrätt idag?
  • Hur tycker du att bostadsmarknaden funkar?
  • Hur påverkas du av bostadsbristen/dyra upprustningar?

3. Presentera lösning
Genom att nämna våra förslag på lösningar kan vi visa både varför det är viktigt att vara medlem och gå och rösta. Bekräfta gärna personen genom att instämma i det ni håller med varandra om. Upprepa det som kommit fram under samtalet och koppla ihop det med våra lösningar, såsom:

  • Du sa tidigare att det borde finnas fler lägenheter med rimliga hyror. Det tycker vi med och driver på politikerna för att bygga mer till lägre hyror. Tänk gärna på det när du väljer parti.
  • Du nämnde att du är orolig för vad som kommer hända när fastigheten ska rustas upp. Vi i Hyresgäst­föreningen kan hjälpa till i en sådan process, men vi driver också på för politisk förändring för ökat inflytande för hyresgästerna.

4. Avslut
När du kommit till slutet av samtalet finns det två saker att göra:

  • Fråga om medlemskap. Om den du pratar med inte redan är medlem – fråga om hen vill bli det! Om personen redan är medlem kan du fråga om hen vill engagera sig hos oss.
  • Uppmana att rösta. Det egna boendet och bostadsmarknaden i stort påverkas av vilken politik som förs. Be personen att tänka på det när hen röstar och dela med dig av material med Hyresgäst­föreningens ståndpunkter.

Om den du möter vill bli medlem kan du med fördel hjälpa hen att registrera sig. Är personen osäker kan du fråga vad det är som får hen att tveka. Om du inte får ett ja på plats kan du dela ut information och be om kontaktuppgifterna för att återkomma senare.

Vill du veta mer om att ta rekryterande samtal? Ta del av utbildningsmaterialet ”Alla kan värva” på Hyresgäst­föreningens bildningsplattform Lärkan.