Pengar i glas
Unsplash

Finansiering

Förutsättningarna för finansiering av nyproduktion och underhåll av bostadsfastigheter är helt avgörande för investeringstakten och vilken typ av bebyggelse som blir resultatet.

Finansiering

Förutsättningarna för finansiering av nyproduktion och underhåll av bostadsfastigheter är helt avgörande förinvesteringstakten och vilken typ av bebyggelse som blir resultatet. Dagens bostadsfinansiering sker i huvudsak på marknadsmässiga villkor, där hyresbostäder ska ge avkastning och bostadsrätter säljas med vinst. Den ordningen har, sen dess tillblivelse i början av 90-talet, gett ett historiskt lågt byggande med fokus på bostadsrätter i exklusiva lägen. Därtill har byggandet blivit konjunkturkänsligt vilket skapat flaskhalsar och kapacitetsbrist i högkonjunktur och lågt byggande i lågkonjunktur.

Hyresgästföreningen anser att:

  • Statens ansvar för bostadsfinansieringen ska öka, och investeringsstödet utvecklas till ett förmånligt bygglån.
  • Staten ska kompensera kommuner med hög investeringstakt ekonomiskt, genom en kommunal byggbonus.